12.04.2017 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC

MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 18.04. do 18.08.2017.


MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid:
-    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina),

-    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae),

na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) na jablanah,

-    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) ,

-    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella),

-    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) ali solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius),

-    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci),


na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni).

 

KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; za ameriške borovnice jekarenca zagotovljena s časom uporabe, v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe.


FFS MOVENTO SC 100 smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo nasade oziroma posevke napadene s prej naštetimi škodljivimi organizmi, in ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Ker se FFS lahko prodaja neposredno preko zastopnika samo znanim kupcem (ne sme biti v prosti prodaji!) in mora zastopnik navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu morate FFS predhodno naročiti pri zastopniku FFS.

Registrirani pridelovalci, ki boste uporabili FFS MOVENTO SC 100, morate o uporabi tega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedete: lokacijo in površino nasada/posevka, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih žuželk in pršic v tretiranih nasadih oziroma posevkih.  Uporabniki FFS boste morali evidenco poslati zastopniku FFS najpozneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti tega dovoljenja.

Naročilnice za FFS so dostopne: naročilnica-hmelj, naročilnica – sadje, naročilnica – zelenjava.

Dodatne informacije so vam na voljo pri zastopnikih podjetja Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana ali pri svetovalcih za varstvo rastlin.