15.07.2014, TRSNE RUMENICE IN AMERIŠKI ŠKRŽATEK

Vinogradnike ponovno opozarjamo, da celotno območje vinorodnega podokoliša Šmarje Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice sodi v razmejeno območje trsnih rumenic, kar pomeni, da je zatiranje ameriškega škržatka, glavnega prenašalca zlate trsne rumenice, obvezen ukrep.


Opozarjamo vas, da je bila 15. julija 2014 v okviru opazovalno napovedovalne službe za naše območje dana nova napoved za varstvo vinske trte, v kateri je svetovano, da v času od 15. do 21. julija opravite drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku in sočasno zatirate tudi grozdne sukače.

Več informacij je na voljo v napovedi na povezavi:

http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=8266.