16.08.2017 Dovoljenje za nujne primere za sredstvo TEPPEKI

MKGP je dne 10. avgusta 2017 izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za sredstvo TEPPEKI.

TEPPEKI se sme v obdobju 120 dni od izdaje odločbe (do 10. novembra 2017) v odmerku 0,12 do 0,14 kg/ha ob uporabi vode 500 do 1200 l/ha  uporabljati za zatiranje LISTNIH UŠI na PAPRIKI pridelovani v zavarovanih prostorih in na prostem. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v razmiku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi, ko je dosežen prag škodljivosti.

Karenca za papriko je 5 dni.

FFS TEPPEKI smejo na paprikah uporabljati samo uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine iz opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS.

Vsi uporabniki sredstva TEPPEKI na paprikah morajo pri uporabi sredstva upoštevati vsa opozorila za varovanje zdravja, okolja in varstvo pri delu, ki so navedena na etiketi sredstva Teppeki.

Za podrobnosti se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca ali na zastopnika za sredstvo v Sloveniji - podjetje Picount d.o.o..