17. 4. Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Prosimo za upoštevanje navodil pri mlečni kontroli v času epidemije.

Po treh tednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna. Zato so v nadaljevanju pripravljene nove smernice in priporočila, ki bodo izvajale kontrolo mlečnosti na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci javnih strokovnih služb v živinoreji in rejci.

 

 • Izvajanje kontrole mlečnosti se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebej določenimi, spodaj navedenimi pogoji.

 

 • Kontrolor, ki pokliče rejca in se z njim dogovarja za izvedbo kontrole mlečnosti je dolžan rejca:

 

-         seznaniti s protokolom izvajanja kontrole mlečnosti,

-     ga vprašati ali se strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnosti,

-     ga vprašati ali so vsi člani družine zdravi in ne kažejo znakov okužbe oz. niso bili v stiku z okuženim,

 

 • V primeru da se rejec ne strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnost, se le ta ne izvede, kontrolor pa o tej odločitvi rejca, obvesti nadrejenega;

 

 • Kontrolor mora obvezno uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so mu na voljo in upoštevati vse biovarnostne ukrepe, tako ob prihodu, kot pri odhodu s KMG;

 

 • Stiki med kontrolorjem in rejcem se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo ob ustrezni varnostni razdalji:
 • v primeru robotske može in možne na stojišču minimalno 2 m,
 • v primeru molže v molzišču, ko ni mogoče zagotoviti minimalne varnostno razdalje 2 m, zagotovita najdaljšo možno varnostno razdaljo;

 

 • Kontrolor razen v hlev ne vstopa v druge prostore KMG, opravi kontrolo mlečnosti, izpolni dokumentacijo in zapusti KMG.

 

 

 • V času molže mora tudi rejec, ki opravlja molžo oziroma molznik obvezno uporabljati zaščito ustnega in nosnega predela obraza.

 

 • V kolikor rejec ne nosi zaščite ustnega in nosnega predela pred in v času molže ima kontrolor pravico zavrniti opravljanje kontrole na kmetiji.

 

 • V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, kontrolor ni dolžan izvesti kontrolo mlečnosti.

 

 • V PRIMERU DODATNEGA POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER V DRŽAVI SE IZDAJO NOVE SMERNICE IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA KONTROLE MLEČNOSTI NA KMETIJAH