18.2.2014, NAROČILO SREDSTVA Z IZDANIM DOVOLJENJEM ZA NUJNE PRIMERE ADMIRAL EC 10

Vsem sadjarjem sporočamo, da je bilo dne 03. 02. 2014  izdano dovoljenje za nujne primere za Admiral EC 10 in velja 120 dni oziroma do 03. 06. 2014.

Sredstvo ADMIRAL EC 10 lahko uporabijo le registrirani sadjarji, ki imjao težave z obvladovanjem ameriškega kaparja na jablanah in hruškah ter murvovega kaparja na breskvah, nektarinah in marelicah.


V primerih, ko je izdano dovoljenje za nujne primere, sta distributer in uporabnik dolžna voditi evidence o prodaji oziroma porabi tega fitofarmacevtskega sredstva. Zato je sredstvo pri distributerju mogoče naročiti samo na podlagi vnaprej izpolnjene naročilnice. Slednja je dosegljiva na domači strani podjetja Hmezad exim d.d. (http://www.hmezad.si), v kmetijskih zavodih  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in javno opazovalno napovedovalnih centrih za varstvo rastlin ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Naročilnico z navodili, ki jo boste kasneje prejeli po pošti, elektronski pošti ali telefaksu, lahko naročite pri distributerju tudi po telefonu, vsak delavnik v času od 9.00 do 13.00 ure, na telefonski številki 03 713 49 19.


Glede na vrsto izdanega dovoljenja bo podjetje Hmezad exim d.d. sredstvo Admiral 10 EC tudi letos zagotovilo v količini, ki bo enaka količini predhodno zbranih naročil. Vse registrirane pridelovalce sadnega drevja pozivamo, da ob nastopu praga škodljivosti za obravnavana škodljiva organizma in na podlagi tega izkazane potrebe po zatiranju,  sredstvo Admiral 10 EC naročijo čim hitreje oz. najkasneje do 28. februarja. Sredstvo bo namreč le tako mogoče zagotoviti pravočasno.

NAROČILNICA