21.03.2017, NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS PULSAR 40

MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva PULSAR 40 (vsebuje a.s imazamoks).  Promet in uporaba sredstva sta možna le od 21.03. do 21.07.2017.

PULSAR 40  se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v:

- soji, fižolu in grahu v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-14,

- lucerni v odmerku 1,25 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-16,

- rdeči detelji v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 200 do 300 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 16-18

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba sredstva je dovoljena le s traktorsko škropilnico.

KARENCA: Karenca za sojo je zagotovljena s časom uporabe; za lucerno in rdečo deteljo je karenca 28 dni; za fižol in grah je karenca 63 dni.FFS PULSAR 40 smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo posevke napadene s prej naštetimi škodljivimi organizmi, in ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Ker se FFS lahko prodaja neposredno preko zastopnika samo znanim kupcem (ne sme biti v prosti prodaji!) in mora zastopnik navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu morate FFS predhodno naročiti pri zastopniku FFS.


Registrirani pridelovalci, ki boste uporabili PULSAR 40, morate o uporabi tega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedete: lokacijo in površino nasada/posevka, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih organizmov v tretiranih posevkih.  Uporabniki FFS morate evidenco poslati zastopniku FFS najpozneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti tega dovoljenja.


Dodatne informacije so vam na voljo pri zastopnikih podjetja BASF Slovenija d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana ali pri svetovalcih za varstvo rastlin.