26.02.2018, IMIDAN 50 WG (DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE v ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN)

Sadjarje obveščamo,

da je na vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG, za zatiranje jablanovega cvetožera (Anthonomus pomorum) na jablanah.

DOVOLJENJE, velja od 1.3.2018 do 30.6.2018.

Zaradi varovanja čebel in ostalih opraševalcev se s sredstvom lahko tretira najpozneje 14 dni pred cvetenjem. Tretiranje zoper cvetožera je na isti površini dovoljeno največ enkrat v rastni sezoni.