26.4.2011, OBVEZNOSTI UPORABNIKOV FITOFARMACEVSTKIH SREDSTEV V ZVEZI Z VAROVANJEM ČEBEL

Vsako leto zaradi neustrezne in nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev pogine kar precej čebel in to se nam dogaja tudi v letošnjem letu. Zato pozivamo vse uporabnike fitofarmacevtskih Vsako leto zaradi neustrezne in nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev pogine kar precej čebel in to se nam dogaja tudi v letošnjem letu. Zato pozivamo vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, da obvezno pred uporabo preberejo priložena navodila in škropijo v skladu z navodili. Še posebej, če je sredstvo nevarno za čebele.

MKGP opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom (več o tem TUKAJ).

Več o pogojih rabe tretiranega semena koruze preberite TUKAJ.

Več o pravilni rabi FFS preberite TUKAJ.

Pravilnik o dolžnostih uporabnikov FFS je dostopen tudi TUKAJ.