3.4.Namakalna društva v Savinjski dolini po prejetih sredstvih že pričela s posodobitvijo

Namakalna društva v Savinjski dolini so že pričela s posodobitvijo namakalnih sistemov.


Skupaj z namakalnimi društvi v Savinjski dolini smo v letu 2018 na razpis 4.3 oddali 5 vlog za posodobitev namakalnih sistemov z več uporabniki: Breg, Gotovlje, Šempeter – Vrbje, Latkova vas in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.  Skupna površina vseh sistemov je 952 ha, lastnikov zemljišč na območjih namakalnih sistemov, ki imajo v lasti  več kot 5.000 parcelnih številk,  je  skoraj 500, uporabnikov namakalnih sistemov pa je 299.

Obseg je res velik in za nami je več let intenzivnega dela ter priprav, da so lahko namakalna društva kandidirala na razpisu. Po več kot enem letu po oddaji vlog na razpis, so društva v decembru 2019 dobila končne odločbe, ki omogočajo 100 % povrnitev nastalih stroškov (vključno z DDV), ki bodo nastali s posodobitvijo zgoraj naštetih sistemov.

Društvo namakalnih sistemov Breg Roje je v mesecu marcu že pričelo s posodobitvijo namakalnega sistema Gotovlje. V tem času se zaključuje prva faza projekta. Projekt je financiran s sredstvi Programa razvoja podeželja in podukrepom M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Foto1

Foto2

Pripravila: Irena Friškovec