3.4.2020 - Poročanje prejemnikov sredstev PRP 2014-2020

Prejemniki sredstev iz PRP 2014 - 2020 ne pozabite na obveznost poročanja.

Če ste prejemniki sredstev iz ukrepov PRP 2014-2020 (4.1, 4.2, 4.3 ali 8.6) in ste naložbe že zaključili ter prejeli zadnje izplačilo, ne pozabite na obveznost letnega poročanja.

Obvestilo s kontaktnimi osebami je tukaj.