30.3. Prepoved gibanja izven občin in prodaja s kmetij

V kolikor ste kmet in dostavljate svoje pridelke, izdelke (živila) izven občine, velja za vas izjema glede omejitve gibanja. Izjema velja tudi za nakup živil na kmetiji.

Za opravljanje dejavnosti je določena izjema od omejitev gibanja izven svoje občine in sicer v prvem odstavku 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin:

"Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za:

- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

Dostava živil pomeni opravljanje kmetijske dejavnosti. Zato se lahko  kmetje, oziroma nosilci dopolnilne dejavnosti, ki dostavljajo živila,  gibljejo izven svoje občine. Seveda ob upoštevanju varne razdalje, uporabe zaščitne maske in drugih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s korona virusom.

Dostavo živil  lahko izenačimo  z dostavljavci iz spletnih trgovin ali poštarji, ki svoje delovne aktivnosti nemoteno opravljajo po več občinah.

Izjema glede omejitve gibanja velja tudi za:

-  dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje (prodaja živil na kmetiji)

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme

 

V kolikor te storitve  niso  zagotovljene v občini stalnega ali začasnega prebivališča, se lahko koristijo  v drugi občini, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Enako velja tudi za neposredno prodajo na kmetiji. V kolikor kupci nimajo želene ponudbe na kmetijah v svoji občini, se lahko odpeljejo v nakup na kmetijo v drugo občino.

 

Pripravila:

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
svetovalka specialistka II (za predelavo mesa)

in

mag. Gašper Cerar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije