30.3. Ukrepi po pozebi v sadjarstvu

Preberite si prispevek Andreje Brence in Alenke Caf, specialistk za sadjarstvo.

Na občutljivost oziroma odpornost  na nizke temperature bistveno vpliva stanje prehranjenosti  in kondicije dreves. Zlasti je  pomembna uravnotežena oskrba z dušikom in kalijem v preteklem letu. Čezmerno gnojenje z dušikom povečuje občutljivost za pozebo.
Tokratna spomladanska pozeba je bolj podobna  razmeram, ki so značilne za zimsko vremensko dogajanje. Temperature na višjih legah so bile bistveno nižje, dodatno ohlajevanje je povzročal severni veter. Zaščita proti tako imenovani advekcijski pozebi je zelo težavna.
Svetujemo, da v naslednjih dneh dobro pregledate stanje cvetov oziroma plodičev v  vaših nasadih in preverite situacijo po pozebi.  V mnogih nasadih ni zaznati poškodb od nizkih temperatur.

Predvsem je koristno, da si natančno pripravite zapiske:
-    fenofaza, temperature in trajanje  negativnih temperatur ter zaznane poškodbe,
-    zapišite kombinacije  uporabljenih sredstev,
-    v kolikor ste uporabili sredstva za dvig odpornosti in  pustili kontrolo, preverite situacijo.

Glede na to, da vremenoslovci napovedujejo v naslednjem tednu (prvi teden aprila) ponovno poslabšanje vremena s padavinami,  nizkimi temperaturami in vetrom, je potrebno za varstvo in listno prehrano   izkoristiti prve suhe dneve z ugodnimi temperaturami brez vetra. Spremljajte priporočila prognostične službe za varstvo rastlin: http://agromet.mko.gov.si/PP/.

Ponudniki sredstev za dvig odpornosti in regeneracijo po pozebi  priporočajo naslednje:

JURANA d.o.o.
Po pozebi:
v primeru že narejene škode zaradi nizkih temperatur v sadovnjakih nasade čim prej poškropite z Delfan Plus, v količini 1,5 l/ha.


KARSIA d.o.o.
Čim prej po nastalih poškodbah:
o    PROTIFERT LMW 4 L/ha ali DRIN 1,5 L/ha

o pri jablani lahko uporabimo tudi NOVAGIB 0,5 L/ha (lahko skupaj z aminokislinami) za preprečevanje mrežavosti plodov

Čez 3-4 dni:

o    Yara UNIVERSAL BIO 5 L/ha (vsebuje NPK in alge za regeneracijo) - tretiramo po oceni stanja.


METROB d.o.o.
Po pozebi:
z Epinom je potrebno poškropiti tudi po pozebi - solo, v rastlino se vsrka že pri temperaturi 5 st. C

Glede na bližajoče cvetenje jablan in hrušk, naj vas spomnimo na uporabo giberelinskih pripravkov,  ki ugodno vplivajo  na fiziološke procese v rastlinah. Škropljenje z GA3 (FLORGIB tablete) ter z GA4+7 (pripravek NOVAGIB) izboljša zavezanost plodičev hrušk. Pri določanju odmerka se ravnajte po navodilih proizvajalca.

Pripravili:

Andreja Brence, KGZS – Zavod Novo mesto in
Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana,

v imenu strokovne skupine za sadjarstvo pri KGZS.


Za sodelovanje se zahvaljujemo dr. Mateju Stoparju (KIS), dr. Franciju Štamparju (BF) in dr. Stanislavu Tojnku (FKBV).