4.4.2013, VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Vremenske razmere od druge polovice marca do začetka aprila so bile neugodne za rast in razvoj breskev in nektarin. Breskve in nektarine na našem območju so na večini lokacij v fenološki fazi konca nabrekanja brsta (luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta), na sončnih legah in peščenih tleh pa prehajajo v fazo začetka odpiranja brstov.


Glede na vremenske razmere v preteklih dneh za okužbe z breskovo kodravostjo niso bili izpolnjeni pogoji. Glede na napovedano otoplitve v prihodnjih dneh, lahko pričakujemo hiter razvoj breskev in nektarin. Ob prihajajočih padavinah in napovedanih dovolj visokih temperaturah (nad 8°C v obdobju padavin) je mogoča velika nevarnost okužbe z breskovo kodravostjo.
Zato priporočamo, da v primeru, da bo vremenska napoved v prihodjih dneh ugodna za okužbo (padavine in temperatura nad 8°C), priporočamo da tik pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje proti breskovi kodravosti. 
Izbirate lahko med pripravki:

Pripravek koncentracija
Bordojska brozga Caffaro  0,95 -1,15 %
Champion 50 WG 0,5 %
Cuprablau Z  0,8 %
Cuprablau Z-ultra 0,7 %
Kocide 2000 0,25 %
Kocide DF 0,5 - 0,7 %
Kupro 190 SC 1 %
Nordox 75 WG 0,15 %

V primeru, da ste škropljenje proti breskovi kodravosti z bakrovimi pripravki že opravili v začetku brstenja (pred 22. marcem), zaradi velikih količin padavin, ki so izprale fungicidno oblogo, škropljenje ponovite!

Na legah, kjer so breskve že v fazi zelenega vršička (konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luski) namesto zgoraj naštetih bakrovih pripravkov uporabite pripravek Syllit 400 SC (0,16 % konc.) ali Ziram 76 WG (0,2-0,3 % konc.).

Drevesa temeljito poškropite.