4.5.2011, KAKO PREPREČITI ŠKODO ZARADI KORUZNEGA HROŠČA?

FURS je pripravil NAVODILA ZA PRIDELOVALCE KORUZE.

Kako preprečiti škodo zaradi koruznega hrošča?


Pridelovalci koruze lahko kot fitosanitarni ukrep za preprečevanje gospodarske škode zaradi koruznega hrošča namesto tretiranega semena koruze izvedejo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • ob setvi koruze uporabijo talni insekticid (pri nas je dovoljeno sredstvo Force 1,5 G) ali
  • opravijo foliarno tretiranje proti odraslim hroščem (dovoljeno je sredstvo Decis 2,5 EC) ali
  • na njivo koruze nastavijo najmanj 10 rumenih lepljivih plošč in v primeru, ko se na ploščo ulovi več kot 5 hroščev na dan (dosežen prag škodljivosti), izvedejo foliarno tretiranje proti odraslim hroščem (Decis 2,5 EC) v tem letu ali v naslednjem letu opustijo pridelavo koruze na isti površini ali
  • preverjajo navzočnost znakov napada koruznega hrošča, kot sta značilno poleganje koruze v obliki gosjih vratov ali gluhi storži zaradi objedanja svile, kadar postavitev rumenih plošč zaradi obsega pridelave ni izvedljiva.

V primeru pojava znakov napada pridelovalec opusti pridelavo koruze na tisti površini vsaj v naslednjem letu.

Več informacij o ukrepih za zatiranje koruznega hrošča najdete na spletni strani FURS.