7.1. 2019, obvezno usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018

Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za podukrep Dobrobit živali za področje reje drobnice. Vabilo