9.4. Pravica do izredne pomoči zaradi epidemije pogojena s plačilom vseh davčnih in nedavčnih obveznosti

Pozor, če nameravate uveljavljati izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka: vse davčne in nedavčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, morate plačati najkasneje 9. 4. 2020.


Samozaposleni in druge osebe, ki se na podlagi sprejetega 34. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP, torej tudi kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, štejejo za upravičence do mesečnega temeljnega dohodka.
V kolikor nameravajo uveljavljati to pravico, bodo morali imeti na dan uveljavitve ZIUZEOP poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS.
Ker se predvideva, da bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. Navedeno pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.
Ker na Veliki petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, morate plačati en dan prej, če vam zapade obveznost plačila akontacije na ta dan.
Če ste torej že oddali davčni obračun DDPO in DohDej za leto 2019 do vključno 31. marca 2020 morate obrok za mesec marec 2020 ali obrok za prvo trimesečje 2020 ter morebitno poračunsko akontacijo plačati najkasneje do 9. 4. 2020.
Preberite obvestilo FURS-a
https://www.gov.si/novice/2020-04-07-ali-nameravate-uveljavljati-izredno-pomoc-v-obliki-mesecnega-temeljnega-dohodka-po-ziuzeop-pozor/

Pripravil:
mag. Martin Nose, KGZS