V poljedelstvuZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH KORUZE 2019
Koruza ima v obdobju od vznika do časa, ko doseže višino približno 0,5 m slabšo tekmovalno sposobnost proti plevelom kot kasneje. Trenutno je v Sloveniji za zatiranje plevelov v koruzi registriranih 70 selektivnih herbicidov, vendar nekaterih distributerji v letu 2019 ne bodo tržili. Ker je koruza še vedno najpomembnejši kolobarni člen, je razumljivo, da ima kemično zatiranje plevelov v koruzi največji vpliv na kakovost podtalnice in pitne vode. Zato se skušamo izogniti uporabi aktivnih snovi, ki so preveč topne v vodi ali pa je njihov razkroj prepočasen in se zaradi tega kopičijo v tleh. Uporaba herbicidov v koruzi se iz leta v leto bolj nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevela. Več o registriranih herbicidiv v koruzi lahko preberete TUKAJ (čas uporabe). ...več


ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH KROMPIRJA 2019
Krompir ima srednje dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. Tekmovalna sposobnost je odvisna predvsem od termina sajenja, gostote sestoja in zdravstvenega stanja rastlin. Več o zatiranju plevelov v krompirju je TUKAJ. ...več


ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH SONČNIC 2019
Več o zatiranju plevelov v posevkih sončnic lahko preberete TUKAJ. ...več


ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH OLJNIH BUČ 2019
Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v začetku razvoja, kot tudi v drugem delu rastne dobe. So šibek člen kolobarja in lahko pomembno vplivajo na povečanje zapleveljenosti njiv, posebej če dolgo čakamo s spravilom. Več o zatiranju plevelov v poevkih buč lahko preberete TUKAJ. ...več


ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH SOJE 2019
Soja ima slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom. V posevkih soje največ težav povzročajo bela metlika, dresni, ščiri, kostreba, baržunasti oslez, ambrozija in trajni pleveli. Več o zatiranju plevelov v posevkih soje preberite TUKAJ. ...več


VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI 2019
V teh dneh so posevki ozimnega ječmena na našem območju v razvojni fazi od poravnanega zastavičarja do zaključenega klasenja oziroma cvetijo (BBCH 39-61), posevki ozimne pšenice pa v razvojnih fazah konec kolenčenja do zgodnje faze nabrekanja listnih nožnic (BBCH 34-41). V nekaterih posevkih ječmena beležimo pojav in širjenje ječmenovega listnega ožiga, zabeležene pa so šibkejše okužbe z ječmenovo mrežasto pegavostjo in v posameznih posevkih s pepelasto plesnijo.V posevkih ozimne pšenice (odvisno od sorte, časa setve, prezimitve posevka,...) pa na spodnjih listih beležimo pojav pšenične listne pegavosti in pepelaste plesni. ...več


ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V ŽITIH 2019
V preteklih dneh smo v posevkih žit opazili odrasle osebke rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus), ki so na listih povzročali prve poškodbe. Na večini opazovanih lokacij na katerih smo zabeležili odrasle osebke, smo opazili tudi odložena jajčeca. Iz jajčec, se v odvisnosti od vremenskih razmer, v 8 do 17 dneh izležejo ličinke, ki strgajo listi in za njimi pogosto ostane le spodnja povrhnjica oziroma močno poškodovana listna površina.   V posameznih posevkih beležimo tudi pojav listnih uši (Aphididae). ...več


oktober 2018, JESENSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH
Le ustrezno posejana in negovana žita dobro tekmovalno sposobnost s pleveli. Nekoliko slabšo tekmovalno sposobnost od ozimnih žit imajo običajno jara žita. Za uspešno varstvo pred pleveli je ključnega pomena, da je zatiranje plevelov opravljeno dovolj zgodaj in sicer v času, ko pleveli še ne konkurirajo gojenim rastlinam. Žitu v katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro razraščanje, kar pomembno vpliva na končni pridelek. Mnogokrat se sprašujemo ali je primeren čas za zatiranje plevelov v žitih jeseni ali je bolje, da počakamo do pomladi. Termin uporabe herbicidov je odvisen od termina setve, vremena in lastnosti plevelnih populacij na posameznih njivah. Žita imajo na splošno dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom, če so posevki ustrezno gosti (več kot 400 rastlin na m2) in niso prizadeti od bolezni. ...več


04.09.2018, VARSTVO OLJNE OGRŠČICE v sezoni 2018/2019
Več o varstvo oljne ogrščice v sezoni 2018/2019 lahko preberete TUKAJ. ...več


05.05.2018, ZATIRANJE PLEVELOV V POSEVKIH SOJE
Soja ima slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom. V posevkih soje največ težav povzročajo bela metlika, dresni, ščiri, kostreba, baržunasti oslez, ambrozija in trajni pleveli. Več o zatiranju plevelov v posevkih soje preberite TUKAJ. ...več