V vrtnarstvuZATIRANJE PLEVELOV V FIŽOLU 2019
Več o herbicidih registriranih za uporabo v fižolu v letu 2019 lahko najdete TUKAJ. ...več


24.04.2018, POROVA ZAVRTALKA
V tem tednu smo v posevkih šalotke, čebule in česna zabeležili pojav porove zavrtalke. Več o zavrtalki in ukrepanju preberite TUKAJ. ...več


ZATIRANJE PLEVELOV v FIŽOLU 2018
Več o herbicidih registriranih za uporabo v fižolu v letu 2018 lahko najdete TUKAJ. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO ZELENJAVE 2017
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2017. ...več


SPREMEMBE REGISTRACIJ: Switch 62,5 WG, Fusilade forte, Pirimor 50 WG
Spoštovani pridelovalci vrtnin, na podlagi odločb, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, prišlo do nekaj sprememb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE in PIRIMOR 50 WG. Omenjenim sredstvom so bile spremenjene ali ukinjene določene uporabe zaradi na novo določenih  najvišjih dovoljenih ostankov (Maximum Residue Value - MRL). Spremembe so razvidne iz dopisa. POZOR: tudi že nabavljena sredstva morate uporabljati v skladu z novimi odločbami, ne glede na to, da imate na sredstvu še staro etiketo. Obvezno morate upoštevati spremembe, kot so navedene v dopisu. V trgovinah bodo sredstva opremljena z novimi etiketami predvidoma od decembra dalje. Vljudno vas prosimo, da na zapisane spremembe opozorite tudi druge pridelovalce vrtnin s katerimi se srečujete.     ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO ZELENJAVE 2016
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2016. ...več


21.4.2015, VARSTVO ČEBULNIC
Pri spremljanjih posevkov čebulnic na našem območju v letošnjem letu še nismo zasledili pojava česnove ali čebulne muhe (odraslih osebkov, ličink, prizadetih rastlin). Pri spremljanjih posevkov čebule, česna, šalotke, pora in drobnjaka, pa smo konec prejšnjega in v začetku tega tedna (po 17.4.) v številnih posevkih zabeležili pojav porove zavrtalke (Napomyza gymnostoma).   Več o porovi zavrtalki lahko preberete TUKAJ. ...več


10.4.2014, VARSTVO ČEBULNIC
Pri spremljanjih posevkov čebulnic na našem območju v letošnjem letu še nismo zasledili pojava česnove ali čebulne muhe (odraslih osebkov, ličink, prizadetih rastlin). ...več


8.8.2011, VARSTVO KUMAR
Kumara je vrtnina, ki jo v večini družin pogosto vključujemo v svoje jedilnike. Kumare so našle svoje mesto na praktično vsaki kmetiji, ki se ukvarja s pridelovanjem zelenjave in praktično tudi v vsakem domačem vrtu. Pri profesionalni pridelavi jih pridelujemo tako na prostem (pretežno kumare za vlaganje) kot tudi v zavarovanih prostorih (pretežno solatne kumare). Najpogosteje jih pridelujemo ob opori, redkeje na tleh. ...več


16.08.2017 TEPPEKI - dovoljenje za nujne primere
MKGP je dne 10. avgusta 2017 izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za sredstvo TEPPEKI. TEPPEKI se sme v obdobju 120 dni od izdaje odločbe (do 10. novembra 2017) v odmerku 0,12 do 0,14 kg/ha ob uporabi vode 500 do 1200 l/ha  uporabljati za zatiranje LISTNIH UŠI na PAPRIKI pridelovani v zavarovanih prostorih in na prostem. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v razmiku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi, ko je dosežen prag škodljivosti. Karenca za papriko je 5 dni. FFS TEPPEKI smejo na paprikah uporabljati samo uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine iz opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS. Vsi uporabniki sredstva TEPPEKI na paprikah morajo pri uporabi sredstva upoštevati vsa opozorila za varovanje zdravja, okolja in varstvo pri delu, ki so navedena na etiketi sredstva Teppeki. Za podrobnosti se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca ali na zastopnika za sredstvo v Sloveniji - podjetje Picount d.o.o.. ...več