V sadjarstvuOREHOVA MUHA (julij 2019)
Ste v preteklih jesenih opazili porjavele orehe, ki so predčasno odpadali iz dreves? Ste morda pri jemanju orehov iz zelene lupine v njej našli polno rovov in drobnih belih črvičkov? Če je vaš odgovor pritrdilen, je na vaših orehih gostovala orehova muha. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA za leto 2017
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja za leto 2017. ...več


DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE - ADMIRAL 10 EC (ameriški in murvov kapar)
DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE – ADMIRAL 10 EC Pridelovalce jabolk, hrušk, breskev, nektarin in marelic (registrirane pri MKGP) obveščamo, da je tudi v letošnjem letu pripravek ADMIRAL 10 EC dobil izredno dovoljenje, za nujne primere, za zatiranje ameriškega kaparja na jablanah in hruškah ter za zatiranje murvovega kaparja na breskvah, marelicah in nektarinah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi. Tretiranje mora biti izvedeno pred cvetenjem tretiranih rastlin (sredstvo je nevarno za ČEBELE ! Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti oziroma se cvetočo podrast odstrani.) Naročilo pripravka je mogoče pri podjetju Hmezad Exim d.o.o. na spletni strani - http://www.hmezad.si/aktualno/spostovane-sadjarke/sadjarji . ...več


Switch 62,5 WG, Fusilade forte, Pirimor 50 WG - SPREMEMBE REGISTRACIJ
Spoštovani pridelovalci sadja, na podlagi odločb, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, prišlo do nekaj sprememb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE in PIRIMOR 50 WG. Omenjenim sredstvom so bile spremenjene ali ukinjene določene uporabe zaradi na novo določenih  najvišjih dovoljenih ostankov (Maximum Residue Value - MRL). Spremembe so razvidne iz dopisa. POZOR: tudi že nabavljena sredstva morate uporabljati v skladu z novimi odločbami, ne glede na to, da imate na sredstvu še staro etiketo. Obvezno morate upoštevati spremembe, kot so navedene v dopisu. V trgovinah bodo sredstva opremljena z novimi etiketami predvidoma od decembra dalje. Vljudno vas prosimo, da na zapisane spremembe opozorite tudi druge pridelovalce sadja in vrtnin s katerimi se srečujete. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA 2016
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja za leto 2016. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA 2015
Na spletni strani MKGP so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja za leto 2015. ...več


18.2.2014, NAROČILO SREDSTVA Z IZDANIM DOVOLJENJEM ZA NUJNE PRIMERE ADMIRAL EC 10
Vsem sadjarjem sporočamo, da je bilo dne 03. 02. 2014  izdano dovoljenje za nujne primere za Admiral EC 10 in velja 120 dni oziroma do 03. 06. 2014. Sredstvo ADMIRAL EC 10 lahko uporabijo le registrirani sadjarji, ki imjao težave z obvladovanjem ameriškega kaparja na jablanah in hruškah ter murvovega kaparja na breskvah, nektarinah in marelicah. V primerih, ko je izdano dovoljenje za nujne primere, sta distributer in uporabnik dolžna voditi evidence o prodaji oziroma porabi tega fitofarmacevtskega sredstva. Zato je sredstvo pri distributerju mogoče naročiti samo na podlagi vnaprej izpolnjene naročilnice. Slednja je dosegljiva na domači strani podjetja Hmezad exim d.d. (http://www.hmezad.si), v kmetijskih zavodih  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in javno opazovalno napovedovalnih centrih za varstvo rastlin ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.  Naročilnico z navodili, ki jo boste kasneje prejeli po pošti, elektronski pošti ali telefaksu, lahko naročite pri distributerju tudi po telefonu, vsak delavnik v času od 9.00 do 13.00 ure, na telefonski številki 03 713 49 19. Glede na vrsto izdanega dovoljenja bo podjetje Hmezad exim d.d. sredstvo Admiral 10 EC tudi letos zagotovilo v količini, ki bo enaka količini predhodno zbranih naročil. Vse registrirane pridelovalce sadnega drevja pozivamo, da ob nastopu praga škodljivosti za obravnavana škodljiva organizma in na podlagi tega izkazane potrebe po zatiranju,  sredstvo Admiral 10 EC naročijo čim hitreje oz. najkasneje do 28. februarja. Sredstvo bo namreč le tako mogoče zagotoviti pravočasno. NAROČILNICA ...več


4.4.2013, VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN
Vremenske razmere od druge polovice marca do začetka aprila so bile neugodne za rast in razvoj breskev in nektarin. Breskve in nektarine na našem območju so na večini lokacij v fenološki fazi konca nabrekanja brsta (luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta), na sončnih legah in peščenih tleh pa prehajajo v fazo začetka odpiranja brstov. ...več


20.03.2013 VARSTVO KOŠČIČARJEV
Toplejši dnevi, ki jih pričakujemo po napovedanih padavinah, bodo ugodno vplivali na fenološki razvoj sadnih vrst. Breskve, nektarine, marelice, slive so na toplejših in sončnih legah v fazi začetka brstenja. Več o varstvu koščičarjev v tem času brstenja preberite TUKAJ. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja za leto 2013. Tehnološka navodila so objavljena na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ ...več