V vinogradništvuDrugo zatiranje ameriškega škržatka (17.07.2020)
Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka prevladujejo ličinke L3, L4 in L5 razvojnega stadija, še vedno pa najdemo tudi ličinke L2 razvojnega stadija. Odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah še nismo zabeleži. Ličinka ameriškega škržatka v razvjni fazi L5. ...več


Zlata trsna rumenica in zatiranje ameriškega škržatka, 24.06.2020
Glede na razvoj vinske trte in bionomijo ameriškega škržatka je bila 24.06.2020 za območje Celjske in Koroške regije izdana NAPOVED ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA. Skladno z NAPOVEDJO za naše območje, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=12022 in je skladna z Navodilom za zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi v letu 2020 (izdalo ga je MKGP, UVHVVR dne 14.05.2020) je potrebno na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje - Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka izvesti od 27. junija do 6. julija. Škropljenje opravite takrat, ko je zaključeno cvetenje vseh sort, ki jih imate v vinogradu. Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. POZOR: pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 NIMAJO VEČ DOVOLJENJA za UPORABO v VINOGRADIH! Zato je potrebno za zatiranje uporabiti katerega od v napovedi naštetih pripravkov oz. pripravke, ki so našteti v Navodilu za zatiranje ameriškega škržatka.   ...več


Varstvo vinske trte 2020
Zadnji topli dnevi so pospešili razvoj vinske trte in v sredo 8.4.2020 je bila v okviru opazovalno napovedovalne službe za naše območje izdana prva letošnja za varstvo vinogradov (napoved). ...več