Biotično varstvo rastlin julij 2013


Oddelek za kmetijsko svetovanje

Tel. : 03 710 17 88

E-pošta: iris.skerbot@ce.kgzs.si

Številka: 49/2013-IŠ Datum: 10.07.2013

VABILO NA USPOSABLJANJE

Spoštovani!

obveščamo vas, da bo drugo srečanje v sklopu usposabljanja

BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 2013,

v sredo 24. julija 2013 ob 9.00 uri na kmetiji BELEJ Marjana, Zg. Rečica 6, Laško.

Drugo srečanje bo namenjeno praktičnemu delu usposabljanja Prepoznavanje škodljivih in koristnih organizmov v praksi in bo trajalo 3 ure.

Obveznost slušatelja je 80 % udeležba na usposabljanju (najmanj 20 ur).

Usposabljanja se lahko udeleži nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva.

Usposabljanje bo financirano na podlagi programa našega zavoda iz sredstev ukrepa 111 (sredstev EKSRP in RS), zato je za vas brezplačno.

Vabimo vas, da se usposabljanja udeležite.

Dodatne informacije lahko dobite pri Iris Škerbot na telefonski številki 03 710 17 88 ali 041 439 109.

Vljudno vabljeni!

Vesna Čuček, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. inž. agr.

vodja oddelka I

Pripravila:

Iris Škerbot, univ. dipl. inž . agr.

svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)