Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali iz PRP 2014-2020 na področju govedoreje za leto 2017

Spoštovani!

V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju govedoreje za leto 2017

PAŠNIČARSTVO

PARAZITI

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV