Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE, za leto 2017

Spoštovani!

V prilogi je najava terminov in lokacij.

V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju Reje drobnice za leto 2017.

Predstavitev RAVNANJE Z DROBNICO

PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

OBNAŠANJE OVC IN KOZ

PAŠA