Aktualno - druge novice

4.5.2011, KAKO PREPREČITI ŠKODO ZARADI KORUZNEGA HROŠČA?

FURS je pripravil NAVODILA ZA PRIDELOVALCE KORUZE.

Kako preprečiti škodo zaradi koruznega hrošča?  


VPLIV ELEKTRIČNE OGRAJE NA TELEKOMUNIKACIJE
Na terenu se pojavljajo težave s sprejemom televizijskega signala, tudi tam kjer je postavljena električna ograja. Del vzrokov za to si oglejte tukaj.


26.4.2011, OBVEZNOSTI UPORABNIKOV FITOFARMACEVSTKIH SREDSTEV V ZVEZI Z VAROVANJEM ČEBEL

Vsako leto zaradi neustrezne in nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev pogine kar precej čebel in to se nam dogaja tudi v letošnjem letu. Zato pozivamo vse uporabnike fitofarmacevtskih Vsako leto zaradi neustrezne in nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev pogine kar precej čebel in to se nam dogaja tudi v letošnjem letu. Zato pozivamo vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, da obvezno pred uporabo preberejo priložena navodila in škropijo v skladu z navodili. Še posebej, če je sredstvo nevarno za čebele.

MKGP opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom (več o tem TUKAJ).

Več o pogojih rabe tretiranega semena koruze preberite TUKAJ.

Več o pravilni rabi FFS preberite TUKAJ.

Pravilnik o dolžnostih uporabnikov FFS je dostopen tudi TUKAJ.


4.6.2013, Objava Uredbe o nadomestilih za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih

Sprejeta je bila Uredba o nadomestilih za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. V katerih primerih in kam se vlagajo zahtevki pa več tukaj.


Biotično varstvo rastlin julij 2013

 


Oddelek za kmetijsko svetovanje

Tel. : 03 710 17 88

E-pošta:  iris.skerbot@ce.kgzs.si

 

Številka:  49/2013-IŠ                                                                      Datum: 10.07.2013

 

 

VABILO NA USPOSABLJANJE

Spoštovani!

 

obveščamo vas, da bo drugo srečanje v sklopu usposabljanja

 

BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 2013,

 

v sredo 24. julija 2013 ob 9.00 uri  na kmetiji BELEJ Marjana, Zg. Rečica 6, Laško.

 

Drugo srečanje bo namenjeno praktičnemu delu usposabljanja Prepoznavanje škodljivih in koristnih organizmov v praksi  in bo trajalo 3 ure.

 

 

Obveznost slušatelja je 80 % udeležba na  usposabljanju  (najmanj 20 ur).

Usposabljanja se lahko udeleži nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva.

 

Usposabljanje bo financirano na podlagi programa našega zavoda iz sredstev  ukrepa 111 (sredstev EKSRP in RS), zato je za vas brezplačno.

 

 

Vabimo vas, da se usposabljanja udeležite.

 

Dodatne informacije lahko dobite pri  Iris Škerbot na telefonski številki 03 710 17 88 ali 041 439 109.

 

Vljudno vabljeni!

 

Vesna Čuček, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. inž. agr.

                                               vodja oddelka I

 

Pripravila:                                                                

Iris Škerbot, univ. dipl. inž . agr.                             

svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)


Poljščine v poletni suši, 23.07.2013

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov kaj in kako v tej suši. preberite si tukaj.


NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI

Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)).

Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik.

V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o:

Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali,

Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali

 

Izboru najpirmernejših rastlin za to območje

in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami.

Preberite več.


19.05.2014 - Nadomestila na VVO

Tukaj so navodila za uporabo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG za pregled izračuna točk za denarna nadomestila na vodo varstvenih območjih (VVO).

S pomočjo teh navodil lahko vsak upravičenec preveri izračun točk za določen KMG-MID in ugotovi ali je vrednost denarnega nadomestila za njegove površine na VVO 1 ustrezna.

Zadeva velja le za VVO potrjena v okviru državnih uredb za določitev VVO.

Navodila so tukaj.


Obrazci za evidence KOPOP
Spoštovani v prilogi so evidence za KOPOP.


Društvo za gospodarjenje na travinju

Kmetijsko gozdarski zavod Celje - Izpostava Velenje je v sodelovanju z Društvom za gospodarjenje na travinju Slovenije organiziral 23. redno letno srečanje članov društva. Srečanje je potekalo v torek, 13.10.2015 v Šoštanju. Udeležilo se ga je 43 udeležencev. Več 


Poročilo o sadjarski razstavi v Mislinji

Enajsta strokovna razstava sadja je potekala od 15. do 18. oktobra 2015 v dvorani Poslovnega centra Lopan v Mislinji. Predstavljeno je bilo 110 sort jabolk in hrušk ter 10 alternativnih sort sadja in 8 nedoločenih sort jabolk in hrušk. Več..


Seneno mleko kot priložnost
Poročilo s strokovne ekskurzije v Avstriji si oglete tu


TESTIRANJA ZA NANOS FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV v letu 2016

V mesecu marcu in aprilu 2016 bodo na območju delovanja našega KGZS-Zavoda CE potekala redna letna testiranja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

Več o lokacijah in terminih testiranj je tukaj.


PREDAVANJA in PRIKAZ delovanja strojev za inkorporacijo gnojevke ter obdelavo tal (Draža vas 21. marec 2016)

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA

v sodelovanju s

STROJNIM KROŽKOM SLOVENSKE KONJICE

organizira PRIKAZ

delovanja strojev za inkorporacijo gnojevke ter obdelavo tal

in PREDAVANJA na teme:

- osnove obdelave tal in gnojenje z organskimi gnojili,

- tehnologija pridelava lucerne in detelj,

- obvladovanje škodljivcev v pridelavi koruze (strune, koruzni hrošč,…).Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)za leto 2016


DAN ŽIT 2016

Vabimo vas na

DAN ŽIT 2016,

ki bo v četrtek 02. junija 2016 v Šoštanju (predavanja in ogled poskusa).

Program je tukaj.


Skupna promocija kmetijskih in živilskih proizvodov

Začenjajo se promocijske aktivnosti za sektor mleka in mesa. Podrobneje o sami promociji, o višini prispevka  ter novi shemi kakovosti "izbrana kakovost" si preberite tukaj.

 

V četrtek, 9. 6. 2016, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala javna predstavitev poteka zbiranja prispevka za promocijo in sheme "izbrana kakovost" zavezancem, ki so zavezani obračunati in nakazati prispevek za promocijo v sektorju mleka in mesa. Obvezne prijave sprejemajo na e-naslov: promocija.mkgp@gov.si do 3.6.2016.

 

 


Zmanjševanje rasti in preprečevanje izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk, poškodovanih po zmrzali

V aprilu so številni sadovnjaki utrpeli škodo zaradi pozebe. Z namenom zmanjševanja rasti in preprečevanja izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk je MKGP, UVHVVR na pobudo pridelovalcev izdala izjemno
dovoljenje za nujne primere za fitoregulator BAIA (vsebuje a.s. etefon 480 g/L).

 


Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji - OPOZORILO

Spoštovani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, NE POZABITE ,

da morate do 30.6. 2016 na Upravne enote sporočiti dohodek  iz dopolnilne dejavnosti.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.

Če dohodka ne boste pravočasno sporočili, predpis predvideva odvzem dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Vročinski stres pri govedu

Za večjo prirejo v poletnem času poskrbimo s primerno oskrbo živali. Več preberite tukaj.

 

Pa še slika vročinskega stresa pri kravi. tu


2.8.2016, Vabilo na predavanje Kje v prireji mleka izgubljamo cente?
Vabimo vas, da se udeležite predavanja Kje v prireji mleka izgubljamo cente? Seznam lokacij najdete tukaj.


SILIRANJE KORUZE POŠKODOVANE PO TOČI

Po toči brez panike. Kaj narediti s koruzo, ki je poškodovana od toče je napisano tukaj.

 

Slika 1: še počakamo s siliranjem

 

Slika 2: pozor - koruza lahko začne plesneti


OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA VKLJUČENE V KOPOP ZA LETO 2016

Najavljamo termine za obvezno 4-urno redno usposabljanje za vključene v kmetijsko - okoljsko - podnebne ukrepe (KOPOP). Podrobneje pa si poglejte tukaj.

 

Gradivo z vsebinami za leto 2016 pa se nahaja tukaj.


Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016

Objavljamo termine za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016. Več si preberite tukaj.

 

Gradivo za osnovno usposabljanje se nahaja tukaj.

Gradivo za nadaljevalno usposabljanje se nahaja tukaj.

 


OBVEZNO usposabljanje za vključene v ukrep dobrobit živali (DŽ)

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.

 

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

Več informacij o terminih usposabljanj na posameznih lokacijah najdete tukaj.

Gradivo za dobrobit živali: govedo in prašiči.

 

V skladu z novim Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 moramo naročniki vsako leto do 28.02. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil seznam evidenčnih naročil, oddanih na splošnem področju v letu 2016 od 01.04.2016 do 31.12.2016 ter vrednosti enaki ali višji od 10.000 EUR in nižji od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3.


Tečaj za vinogradnike
Za vse, ki vas zanima vinogradništvo in želite pridobiti NPK vinogradnik, organizira KGZS - Zavod MB tečaj. Potekal bo od 3. do 18. aprila 2017. Podrobneje si preberite tukaj.


Informacije o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP
O informacijah o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP si lahko podrobneje preberite tukaj


12.04.2017 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC

MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 18.04. do 18.08.2017.


MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid:
-    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina),

-    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae),

na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) na jablanah,

-    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) ,

-    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella),

-    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) ali solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius),

-    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci),


na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni).

 

KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; za ameriške borovnice jekarenca zagotovljena s časom uporabe, v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe.


21.03.2017, NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS PULSAR 40

MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva PULSAR 40 (vsebuje a.s imazamoks).  Promet in uporaba sredstva sta možna le od 21.03. do 21.07.2017.

PULSAR 40  se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v:

- soji, fižolu in grahu v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-14,

- lucerni v odmerku 1,25 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-16,

- rdeči detelji v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 200 do 300 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 16-18

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba sredstva je dovoljena le s traktorsko škropilnico.

KARENCA: Karenca za sojo je zagotovljena s časom uporabe; za lucerno in rdečo deteljo je karenca 28 dni; za fižol in grah je karenca 63 dni.DAN ŽIT 2017

Vabimo vas na DAN ŽIT 2017,

ki bo v četrtek 8. junija 2017 v Bučah.

Več o poteku je v PROGRAMU (zemljevid).


DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV

DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV«, ki bo potekal v petek, 9. junija 2017 na posestvu Biotehniške šole Maribor, Vrbanska cesta 30.

Vabilo je tukaj.


16.08.2017 Dovoljenje za nujne primere za sredstvo TEPPEKI

MKGP je dne 10. avgusta 2017 izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za sredstvo TEPPEKI.

TEPPEKI se sme v obdobju 120 dni od izdaje odločbe (do 10. novembra 2017) v odmerku 0,12 do 0,14 kg/ha ob uporabi vode 500 do 1200 l/ha  uporabljati za zatiranje LISTNIH UŠI na PAPRIKI pridelovani v zavarovanih prostorih in na prostem. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v razmiku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi, ko je dosežen prag škodljivosti.

Karenca za papriko je 5 dni.

FFS TEPPEKI smejo na paprikah uporabljati samo uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine iz opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS.

Vsi uporabniki sredstva TEPPEKI na paprikah morajo pri uporabi sredstva upoštevati vsa opozorila za varovanje zdravja, okolja in varstvo pri delu, ki so navedena na etiketi sredstva Teppeki.

Za podrobnosti se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca ali na zastopnika za sredstvo v Sloveniji - podjetje Picount d.o.o..


Dokup neekološke krme na ekoloških kmetijah

Ekološke kmetije, ki beležite primanjkljaj krme, ki se bo odražal tudi v zimsko obdobje in na trgu ne uspete pridobiti ekološko pridelane krme, lahko v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 889/08 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil na MKGP podate vlogo za dokup neekološke krme. Pred časom je bila s strani KGZS podana pobuda za generalno dovoljenje dokupa neekološke krme na ekoloških kmetijah v okviru možnosti, ki jih dopušča zakonodaja o ekološkem kmetovanju v izjemnih situacijah in seveda ocenjene stopnje izpada pridelka za posamezno regijo v Sloveniji. Dokler ni generalnega dovoljenja s strani MKGP, je edina možnost, da se oskrbite z zadostnimi količinami krme na zgoraj predlagani način. Tako kontaktirajte najprej lastno kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje, nato pa v skladu z dogovorom ukrepajte.


Najava terminov in lokacij za izobraževanje DŽ - govedo

V prilogi je seznam terminov in lokacija za vključene v ukrep DŽ govedo v letu 2017.

Gradivo 1

 


Evropsko partnerstvo za inovacije, ukrep Sodelovanje
Vabimo vas na predstavitev Evropskega partnerstva za sodelovanje v okviru ukrepa Sodelovanje. Vabilo z lokacijami in podrobnejšimi informacijami je tukaj.


PODALJŠANJE ROKA ZA SETEV PREZIMNIH POSEVKOV V OKVIRU KOPOP v zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL

MKGP je za 2017 podaljšalo rok za setev prezimnih posevkov v okviru KOPOP v  zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL, s 25.oktobra na 10. november in je med drugim spremenilo tudi začetek roka od katerega mora zelena odeja pokrivati tla iz  15. novembra na 30. november. Več v dopisu, ki jo najdete TUKAJ.


Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali iz PRP 2014-2020 na področju govedoreje za leto 2017

Spoštovani!

V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju govedoreje za leto 2017

PAŠNIČARSTVO

PARAZITI

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV


Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE, za leto 2017

Spoštovani!

V prilogi je najava terminov in lokacij.

V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju Reje drobnice za leto 2017.

Predstavitev RAVNANJE Z DROBNICO

PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

OBNAŠANJE OVC IN KOZ

PAŠA


Najava terminov za izvedbo usposabljan za EK17 in gradivo

Spoštovani v prilogi je seznam terminov za usposabljanje za EK 2017 in gradivo osnovno in nadaljevalno.

Navodila za označitev


Novost glede obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost v letu 2018
Obveščamo vas, da se bo z letom 2018 spremenil način obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost za kmete. Več si preberite tukaj.


4.12.2017-Tečaj Peke kruha, potic, peciva in izdelave testenin

Vabilo in program za 30 urni tečaj Peke kruha, potic, peciva in izdelave testenin.

Prijava je možna do 30.11.2017. Pričetek tečaja je 4.12.2017.

 


Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za leto 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017

 


Najava terminov in lokacij.


1.12.2017-Katalog živil za javno naročanje-prijava ponudnikov

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta pripravili spletno orodje Katalog živil za javno naročanje. Katalog omogoča kmetijam lažjo in enostavnejšo prodajo živil javnim zavodom in je sestavljen iz zelene in rjave košarice. V zeleni košarici so ponudbe vseh, ki želijo sodelovati v rednem javnem naročilu. V rjavi košarica so zbrane ponudbe vseh, ki želijo prodajati v javne zavode preko izvzetih sklopov – to je tistih, kjer se javni zavod in kmetija dogovorita neposredno (ni birokratskih obrazcev). Tako je javnim zavodom omogočen hitrejši dostop do podatkov o ponudbi pridelkov tudi od manjših ponudnikov (kmetij). Prodaja v javne zavode je odlična priložnost za kmetije, objavo podatkov v katalogu pa vam Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije omogoča brezplačno. V kolikor ste zainteresirani, da svoje pridelke in izdelke s kmetij ponudite za prodajo v javne zavode, najdete več tukaj.

 


OCENJEVANJE KISLEGA ZELJA IN KISLE REPE 2018
Vabimo vse pridelovalce kislega zelja in kisle repe, da oddajo vzorce kislega zelja, kislih zeljnih glav in kisle repe na brezplačno ocenjevanje. Več informacij lahko najdete v vabilu TUKAJ:


26.02.2018, IMIDAN 50 WG (DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE v ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN)

Sadjarje obveščamo,

da je na vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG, za zatiranje jablanovega cvetožera (Anthonomus pomorum) na jablanah.

DOVOLJENJE, velja od 1.3.2018 do 30.6.2018.

Zaradi varovanja čebel in ostalih opraševalcev se s sredstvom lahko tretira najpozneje 14 dni pred cvetenjem. Tretiranje zoper cvetožera je na isti površini dovoljeno največ enkrat v rastni sezoni.


Krožek »Biodinamično kmetovanje«

Izpostava Žalec KGZS-Zavod CE obvešča, da bo z mesecem oktobrom ponovno zaživel BREZPLAČEN krožek »Biodinamično kmetovanje« , ki bo v oktobru izjemoma 2. sredo v mesecu, v vseh naslednjih mesecih pa 2. četrtek v mesecu in sicer od 9. do 10. ure v sejni sobi Občine Tabor.

Prijave sporočite Maji Klemen Cokan na telefon: 041 498 266!

 


KOPOP in vstop v operacije s področja varstva narave

KOPOP ukrepi in možnosti vstopa v ukrepe s področja varstva narave in okolja

Od leta 2017 je omejen vstop v operacije ukrepa KOPOP.

V letih 2017 do 2020 se lahko še vključite v naslednje operacije:

- Posebni traviščni habitati – HAB,

- Traviščni habitati metuljev – MET,

- Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – VTR,

- Steljniki – STE,

- Vodni viri – VOD,

- Ohranjanje habitatov strmih travnikov - KRA_S50,

- Grbinasti travniki - KRA_GRB,

- Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri - KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP,

- Planinska paša - KRA_CRED in KRA_PAST,

- Visokodebelni travniški sadovnjaki - KRA_VTSA,

- Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - GEN_SOR in GEN_SEME ter,

- Ohranjanje mejic KRA_MEJ.

Pred vstopom v operacije pa prosim preverite, če izpolnjujete vstopne pogoj.

Za več informacij poprašajte svoje kmetijske svetovalce/ke ali na tel.št 041/426515 Tatjana Pevec


Mladi kmetje - kako pa na Madžarskem?
Poleti 2018 smo si ogledali, kako mladi kmetje na Madžarskem koristijo nepovratna sredstva. Več si preberite tukaj.


Obvestilo kmetijam, ki kmetujejo na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I - nadomestila
Obvestilo


REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA PREDELOVALCEV MESA NA KMETIJAH

Vabimo vas na redni letni občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, ki bo 2. aprila ob 16.00 uri v Škofji vasi.

Program je tukaj.


7.1. 2019, obvezno usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za podukrep Dobrobit živali za področje reje drobnice. Vabilo


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« - cepljenje sadnjega drevja
V okviru projekta 'Kmetujem-naravo varujem' smo se naučili cepiti sadno drevje


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« -Lokalne sorte velja ohraniti

Lokalne sorte velja ohraniti - operacija Kmetujem-naravo varujem


Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem«
Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem«


Usposabljanja s prikazi (brezplačno)

Vabimo vas na brezplačno usposabljanje - Prikaz namakalnega sistema, ki ga bomo izvedli na sedmih lokacijah

14.6.2019 ob 10.00     Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
21.6.2019 ob 10.00     Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
28.6.2019 ob 10.00    Kmetijska zadruga Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče
17.7.2019 ob 10.00    Kmetijska Zadruga Šaleška dolina (Trgovsko poslovni center),
Metleče 7, 3325 Šoštanj
19.7.2019  ob 10.00    Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenska Konjice
Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice
26.7.2019 ob 10.00    Kulturni dom Vransko, Vransko 130, 3305 Vransko
8.8.2019 ob 10.00    Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

Ogled delovanja različnih načinov namakanja bo izveden po teoretičnem delu na posestvu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu .

Strokovnjaki:
-    dr. Boštjan Naglič, IHPS
-     Irena Friškovec, KGZS Zavod CE
-     Marko Tevž, KGZS Zavod CE 
bodo predstavili:
-    Različne tehnologije namakanja v Sloveniji ter njihove prednosti in slabosti
-    Osnove namakanja
-    Napoved namakanja ter optimalno izvajanje namakanja
-    Potrebna dokumentacija s področja gradbene, vodne in kmetijske zakonodaje za postavitev namakalnega sistema glede na vir vode in obseg namakalnega sistema (individualni namakalni sistem oziroma sistem z več uporabniki)

-    Namakalni sistem v praksi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer si bomo na terenu ob praktičnih primerih vzeli čas za vaša vprašanja in diskusijo


NAJBOLJŠE S KMETIJ ŠALEŠKE DOLINE- GOVEDOREJSKA RAZSTAVA 2019

Govedorejsko društvo Šaleška dolina, Kmetijska zadruga Šaleška dolina in Kmetijsko gozdarski zavod Celje Vas vabimo na prireditev NAJBOLJŠE S KMETIJ ŠALEŠKE DOLINE- GOVEDOREJSKA RAZSTAVA 2019, ki bo v soboto 5. 10. 2019.

VABILO


Delavnica Setveni priročnik Marie Thun
Vabilo na delavnico.


5. Slovenski podeželski parlament

Vabimo vas na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku. Glavna tema tokratnega posveta je Skupna kmetijska politika 2021-2027.

ProgramVeč o dogodku.vabilo na informiranje o zahtevku za izplačilo sredstev iz PRP

vabilo

 

 Delavnica Setveni priročnik Marie Thun
Vabilo na delavnico. ...več


5. Slovenski podeželski parlament
Vabimo vas na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku. Glavna tema tokratnega posveta je Skupna kmetijska politika 2021-2027. Program Več o dogodku. ...več


NAJBOLJŠE S KMETIJ ŠALEŠKE DOLINE- GOVEDOREJSKA RAZSTAVA 2019
Govedorejsko društvo Šaleška dolina, Kmetijska zadruga Šaleška dolina in Kmetijsko gozdarski zavod Celje Vas vabimo na prireditev NAJBOLJŠE S KMETIJ ŠALEŠKE DOLINE- GOVEDOREJSKA RAZSTAVA 2019, ki bo v soboto 5. 10. 2019. VABILO ...več


Usposabljanja s prikazi (brezplačno)
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje - Prikaz namakalnega sistema, ki ga bomo izvedli na sedmih lokacijah 14.6.2019 ob 10.00     Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah 21.6.2019 ob 10.00     Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 28.6.2019 ob 10.00    Kmetijska zadruga Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče 17.7.2019 ob 10.00    Kmetijska Zadruga Šaleška dolina (Trgovsko poslovni center), Metleče 7, 3325 Šoštanj 19.7.2019  ob 10.00    Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenska Konjice Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice 26.7.2019 ob 10.00    Kulturni dom Vransko, Vransko 130, 3305 Vransko 8.8.2019 ob 10.00    Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Ogled delovanja različnih načinov namakanja bo izveden po teoretičnem delu na posestvu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu . Strokovnjaki: -    dr. Boštjan Naglič, IHPS -     Irena Friškovec, KGZS Zavod CE -     Marko Tevž, KGZS Zavod CE  bodo predstavili: -    Različne tehnologije namakanja v Sloveniji ter njihove prednosti in slabosti -    Osnove namakanja -    Napoved namakanja ter optimalno izvajanje namakanja -    Potrebna dokumentacija s področja gradbene, vodne in kmetijske zakonodaje za postavitev namakalnega sistema glede na vir vode in obseg namakalnega sistema (individualni namakalni sistem oziroma sistem z več uporabniki) -    Namakalni sistem v praksi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer si bomo na terenu ob praktičnih primerih vzeli čas za vaša vprašanja in diskusijo ...več


Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem«
Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem« ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« -Lokalne sorte velja ohraniti
Lokalne sorte velja ohraniti - operacija Kmetujem-naravo varujem ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« - cepljenje sadnjega drevja
V okviru projekta 'Kmetujem-naravo varujem' smo se naučili cepiti sadno drevje ...več


REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA PREDELOVALCEV MESA NA KMETIJAH
Vabimo vas na redni letni občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, ki bo 2. aprila ob 16.00 uri v Škofji vasi. Program je tukaj. ...več


7.1. 2019, obvezno usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za podukrep Dobrobit živali za področje reje drobnice. Vabilo ...več


Mladi kmetje - kako pa na Madžarskem?
Poleti 2018 smo si ogledali, kako mladi kmetje na Madžarskem koristijo nepovratna sredstva. Več si preberite tukaj. ...več