Dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom v Šaleški dolini

Nosilec projekta KGZS, Zavod CE, Izpostava Velenje:

 

Vodja projekta:Andreja Žolnir

 

Obdobje izvajanja projekta: 01. 10. 2009 – 15. 04. 2010.

 

 

Kratka vsebina projekta:

Izvedba usposabljanja podeželskih prebivalcev Šaleške doline z namenom najti in izkoristiti svoje obstoječe potenciale. Z pridobljenim znanjem bodo svojim pridelkom dodali novo vrednost in s tem prispevali k dodatnemu dohodku na kmetiji. Po opravljenem tečaju bodo ustrezno usposobljeni, da si bodo lahko pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo in si s tem tudi povečali možnosti zaposlitve ali samozaposlitve.

 

 

NOSILEC PROJEKTA je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje, vodja projekta je Andreja Žolnir, svetovalka za razvoj dopolnilnih dejavnosti, pri izvedbi pa so sodelovale še Mojca Krivec, Irena Kos in Jožica Krašovec.  

OPRAVLJENE AKTIVNOSTI

 Usposabljanja za predelavo mesa

Program za tečaj predelava mesa na kmetijah je bil pripravljen v sodelovanju z zunanjimi predavatelji, specialisti za predelavo mesa na tradicionalni način. Sestavljen je bil program, ki je vseboval tako teoretična znanja kot tudi praktične delavnice in je zajemal 30 ur.

Izobraževanje je potekalo 6 dni. Tečaja se je udeležilo 20 udeležencev. Vsi tečajniki so prejeli mape z gradivom.

Usposabljanje za peko kruha, potic in peciva v krušni peči in izdelavo testenin na tradicionalni način

Program za tečaj je bil oblikovan v dogovoru s predavatelji, specialisti za peko krušnih izdelkov in peko peciva. Sestavljen je program, ki je vseboval tako teoretična znanja kot tudi praktične delavnice in je zajemal 30 ur. Tečaja se je udeležilo 10 udeleženk. Vsi tečajniki so prejeli mape z gradivom.

Usposabljanje za predelavo mleka

Usposabljanje za predelavo mleka je vodila specialistka za predelavo mleka Majda Tumpej na KGZS-Zavod Ptuj. Program je vseboval teoretični del in praktične delavnice in je trajal 30 ur. Izvajal se je v učni delavnici za predelavo mleka na KGZ Ptuj. Tečaja se je udeležilo 14 tečajnikov. Vsi tečajniki so prejeli mape z gradivom.

 

UČINKI PROJEKTA:

 

Zainteresirani kmetje so:

·         usposobljeni pridelovalci mesa za predelavo na kmetiji (20)

·         usposobljene kmetice za peko kruha …. na tradicionalen način (10)

·         usposobljeni pridelovalci mleka za predelavo na kmetiji (14)

·         so seznanjeni s pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

·         s pogoji in primeri ureditve prostorov za predelavo mesa, mleka in peke kruha;

·         s pomenom  ter načinom  priprave programa dobre higienske prakse;

·         z načini ugotavljanja gospodarnosti dejavnosti in z izračuni cen izdelkov;

·         usposobljeni za pripravo kvalitetnih izdelkov;

·         javnost in potencialni kmetje so seznanjeni s projektom »dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkov in posameznimi aktivnostmi;

·         Učinek se bo pokazal v povečani ponudbi produktov na območju in posledično ohranjanju  delovnih mest na kmetijah

 

FINANČNO POROČILO

Skupna vrednost projekta je bila 8.439,32 EUR, prispevek Leader sredstev pa 4.770,52 EUR.