Dokup neekološke krme na ekoloških kmetijah

Ekološke kmetije, ki beležite primanjkljaj krme, ki se bo odražal tudi v zimsko obdobje in na trgu ne uspete pridobiti ekološko pridelane krme, lahko v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 889/08 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil na MKGP podate vlogo za dokup neekološke krme. Pred časom je bila s strani KGZS podana pobuda za generalno dovoljenje dokupa neekološke krme na ekoloških kmetijah v okviru možnosti, ki jih dopušča zakonodaja o ekološkem kmetovanju v izjemnih situacijah in seveda ocenjene stopnje izpada pridelka za posamezno regijo v Sloveniji. Dokler ni generalnega dovoljenja s strani MKGP, je edina možnost, da se oskrbite z zadostnimi količinami krme na zgoraj predlagani način. Tako kontaktirajte najprej lastno kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje, nato pa v skladu z dogovorom ukrepajte.