DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE - ADMIRAL 10 EC (ameriški in murvov kapar)

DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE – ADMIRAL 10 EC

Pridelovalce jabolk, hrušk, breskev, nektarin in marelic (registrirane pri MKGP) obveščamo, da je tudi v letošnjem letu pripravek ADMIRAL 10 EC dobil izredno dovoljenje, za nujne primere, za zatiranje ameriškega kaparja na jablanah in hruškah ter za zatiranje murvovega kaparja na breskvah, marelicah in nektarinah. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi.

Tretiranje mora biti izvedeno pred cvetenjem tretiranih rastlin (sredstvo je nevarno za ČEBELE ! Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti oziroma se cvetočo podrast odstrani.)

Naročilo pripravka je mogoče pri podjetju Hmezad Exim d.o.o. na spletni strani - http://www.hmezad.si/aktualno/spostovane-sadjarke/sadjarji .