Dovoljenje za nujne primere za sredstvo Laser plus

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,  je na  vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek LASER PLUS, za zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češnjah in višnjah.

Dovoljenje velja za čas med 1.5.2020 in 30.8.2020.

Dovoljenje je v prilogi.