Dovoljenju za nujne primere - Curatio (žvepleno apnena brozga)

Vse SADJARJE obveščamo, da je MKGP, UVHVVR 15.3.2020 izdalo Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za fungicid »CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA«.Z dnem 15.03.2020 se tako za obdobje 120 dni dovolita promet ter omejena in nadzorovana uporaba tega fungicida.

Skladno Dovoljenju sredstvo lahko uporabljajo poklicni pridelovalci pečkatega in koščičastega sadja, aktinidije ter ameriških borovnic, ki imajo nasade napadene s škodljivimi organizmi, ki so predmet dovoljenja in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Fungicid Curatio se lahko prodaja neposredno preko zastopnika METROB d.o.o. samo znanim kupcem in ne sme biti prosto v prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev. Ob nakupu FFS mora kupec predložiti potrdilo o znanju iz fitomedicine.

Več podrobnosti o izrednem dovoljenju (namen uporabe, odmerki, karenca,..) in naročilnica je TUKAJ.