Sodelovanje z društvi na podeželju

Sodelavci našega zavoda strokovno pomagajo pri delovanju 95-ih društev, ki delujejo na podeželju, nekatera na območju našega zavoda, nekatera pa tudi širše.

Društvom smo pomagali pri ustanovitvi, pomagamo pa jim tudi pri rednem delovanju, izdelavi programov dela, pripravi vlog in poročil o delu za razpise Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in pripravi vlog za razpise občin za sofinanciranje delovanja društev. Društvom nudimo pomoč tudi pri izvajanju načrtovanih aktivnosti: usposabljanju, pripravi strokovnih ekskurzij in različnih prireditvah.