Ekološko kmetovanje

Nasvete ureja specialist za ekološko kmetovanje MItja Zupančič, ki ga lahko pokličete na telefonsko številko 03 42 55 513 ali 041 426 513. Njegova e-pošta je mitja.zupancic@ce.kgzs.si.

 Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo
...več


Tehnološka navodila za ekološko sadjarstvo
...več


Uporaba semen in sadik v ekološkem kmetovanju
O uporabi semen in sadik v ekološkem kmetovanju, si lahko preberete tukaj. ...več


Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje
V prispevku je opisan proces v katerem na kmetiji prilagodimo kmetovanje ZAHTEVAM ekološkega kmetovanja. Preberite tukaj. ...več


Ozelenitev njivskih površin in vrtov
Zelo pomemben ukrep po spravilu glavnih poljščin, in ostalih kultur tako na njivah kot vrtovih na ekoloških kmetijah  (zgodnji krompir, žita, nizek fižol,…), je takojšnja ozelenitev izpraznjenih površin. Seveda je odločitev, kaj boste posejali, predvsem odvisna od proizvodne usmeritve, če ste živinorejska kmetija, boste po vsej verjetnosti posejali krmni dosevek, če ste poljedelsko zelenjadarska kmetija in ne redite živine pa dosevek, ki bo ustvaril veliko zelene mase, katera bo nato služila za podor in gnojenje naslednji poljščini. Zelo pomembno je, da takoj po spravilu glavnega posevka površino obdelate in jo zasejete z dosevkom. Ker čas setve dosevkov sovpada z najtoplejšim delom leta in delom leta, ko v Sloveniji beležimo najvišje temperature, je potrebno glede na vremensko napoved v prihodnje tudi izvesti setev. Vsekakor so dobrodošle padavine po setvi, ki nudijo optimalen vznik posevka, katerega rast pa je potem močno odvisna od cikličnih padavin. Informacije o sami setvi strniščnih dosevkov, pozitivnih vplivih na tla, in setvenih normativih najdete na spletni strani kmetijsko gozdarskega zavoda Celje pod rubriko travništvo, pašništvo in krmne rastline. Seveda ne smemo pozabiti, da se na ekoloških kmetijah oskrbimo z ekološkim semenom. Trenutno je v podatkovni zbirki ekološkega semena kar precej semen krmnih rastlin, ki jih lahko kupite in so ekološko pridelana. V kolikor pa semena določenih vrst ali sort rastlin ne dobite, pa napišite prošnjo na kontrolno službo za odobritev konvencionalno pridelanega in netretiranega semena in ga po odobritvi tudi dokupite in posejte. Vlogo je potrebno poslati za vse vrste semena, ki jih želite posejati, pa niso ekološko pridelana, to velja tako za trave, detelje, TDM, DTM in ostalo. V kolikor pa ste čebelarji, lahko na vaše prazne njivske površine posejete facelijo, ki zelo dobro medi in v jesenskem času daje odlično dražilno pašo, ki podaljšuje zaleganje dolgoživih čebel, ki so ključne za prezimitev čebeljih družin. Facelija naj bi pričela cveteti 6 tednov po setvi tako, da do konca julija posejana facelija, lahko s prvimi cvetovi postreže  že v drugi polovici septembra. Pri dosevkih za zeleno gnojenje, ki so prešli v cvet, pa pazite da mulčenje opravite v poznih večernih urah ali zgodnjih jutranjih in s tem ne poškodujete čebel, ki so na paši. Lahko tudi sosedu, ki je čebelar ponudite možnost sodelovanja in razdelitve stroškov, v primeru, da bi bil zainteresiran za setev omenjene rastline na vašo površino. S tem bosta imela oba korist, čebelar pašo, vi kot pridelovalec pa obilo zelene mase za zeleno gnojenje, nenazadnje pa s tem, tudi vplivate na utrjevanje oziroma vzpostavljanje večje povezanosti med seboj in izboljševanje medsosedskih odnosov.   ...več


Ekološka reja živali v poletnih mesecih
Glavna skrb v poletnih mesecih, je poleg zagotavljanja kvalitetne paše, tudi zadostna oskrba živali z vodo in minerali. ...več