Hmeljarstvo

Nasvete ureja specialistka za področje hmeljarstva Irena Friškovec, ki jo lahko pokličete na telefonsko številko 03 710 17 85 ali 051 414 365. Njena e-pošta je irena.friskovec@ce.kgzs.si.NAPRAVA HMELJIŠČA
Optimizacija pridelave hmelja se prične z napravo novega nasada, ki vključuje izbiro tal, pripravo zemljišča, izbiro sorte in primernega sadilnega materiala ter ustrezno izvedbo sajenja. Naprava novega hmeljišča je ključna faza tehnološke optimizacije, za katero pa v zadnjih letih ugotavljamo, da je večkrat izvedena neustrezno in z nepopravljivimi napakami. Zaradi tega so pred vami navodila o napravi novega nasada hmelja. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO POLJŠČIN za leto 2017
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin za leto 2017. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO POLJŠČIN za leto 2016
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin za leto 2016. ...več


PREDČIŠČENJE IN NAPELJAVA POGANJKOV NA VODILA
Del odvečnih poganjkov lahko odstranimo s predčiščenjem in tako zmanjšamo število ročnih ur, ki so potrebne za napeljavo poganjkov na vodila. ...več


20.4.2015, DRUGI SESTANEK HMELJARJEV V LETU 2015
Spoštovani! Vabimo vas, da se udeležite drugega sestanka hmeljarjev v letu 2015, ki  bo v PETEK, 24. aprila 2015. Zberemo se ob 9. uri v sejni sobi INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec. Na srečanju bomo  predstavili Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 21/2015, dne 27.3.2015 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RŠ št. 24/2015, dne 10.4.2015. Spregovorili pa bomo tudi še o aktualnih ukrepih v nasadih hmelja. Srečanje bomo zaključili z degustacijo dveh piv, varjenih v okviru strokovne naloge Žlahtnjenje hmelja v St. Johannu v Nemčiji iz sorte Styrian Eureka. Vabljeni! ...več


17.3.2015, POMLADNA DELA V NASADIH HMELJA
Več o pomladnih delih v nasadih hmelja preberite TUKAJ. ...več


29.07.2014, REDNI PREGLEDI ŽIČNIC
Obilne padavine so povzročile, da so tla razmočena, kar pomeni, da obstaja zelo velika nevarnost poškodovanja žičnic. Ob vsakem vetru, ki ponavadi spremlja plohe in nevihte, pa obstaja tudi velika nevarnost padanja rastlin na tla. Zato vsem hmeljarjem svetujemo, da redno (dnevno) pregledujete hmeljske žičnice - sidrne vrvi in ostale dele, ki vplivajo na stabilnost žičnice in tako poskušate preprečiti neljubo škodo ter težave pri obiranju. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO POLJŠČIN 2014
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin za leto 2014. Tehnološka navodila so objavljena na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/. ...več


20.3.2014, POMLADNA DELA V NASADIH HMELJA
Hmeljišča najprej odgrnemo Po temeljni obdelavi hmeljišč ostane v vrsti 40 - 50 cm širok greben zemlje. Pred rezjo rastline hmelja odgrnemo oziroma opravimo fino odoravanje. Odgrinjamo s hmeljnim odoralnikom. Odgrinjamo pa lahko tudi v isti fazi kot režemo. Tako zmanjšamo en hod pri obdelavi hmeljišč in racionaliziramo pridelavo hmelja. Priključek za odgrinjanje priključimo na sprednji del traktorja, rezalnik pa zadaj. Pri uporabi bočnega rezalnika takšna racionalizacija ni možna. ...več


3.12.2013, ZIMSKO VZDRŽEVANJE HMELJSKIH ŽIČNIC
Zato je vzdrževanje žičnic v jesensko zimskem času zelo pomemben ukrep, ki ga nikakor ne smete izpustiti. Po potrebi zamenjate vse načete elemente, to je sidra, tekače, čelne žične vrvi, drogove, sidrne vrvi, po končanih delih pa žičnico še napnete in poravnate. Sidra menjajte na 10 do 15 let. Čas menjave je odvisen od vrste tal, kjer je nasad ter vrste materiala iz katerega so sidra. Sidra iz akacijevega lesa imajo daljšo življenjsko dobo kot sidra iz kostanjevega lesa. Prav tako pa lahko kasneje menjate sidra, ki so v težjih tleh. Še posebno morate biti pozorni na pravočasne menjave vogalnih sider. O menjavi sider vodite zvezek menjave, kjer beležite leto in mesto menjave sidra. Dolžina sider naj bo najmanj 180 cm, premer pa najmanj 30 cm. Sidrna palica mora biti pritrjena na sredini sidra. Globina jame naj bo najmanj 180 cm, še bolje pa je, da je jama, ki jo skopljete s kopačem ali pa ročno,  globoka 2 m ali celo več.  Obvezno morate zamenjati vse nalomljene in strohnjene drogove. Tudi drogovi naj bodo iz akacijevega ali kostanjevega lesa. Lahko  so tudi smrekovi, a v tem primeru morajo biti impregnirani. Betonske drogove, ki so nalomljeni oziroma okrušeni, jih zamenjate ali popravite z objemkami. Preverite in po potrebi napnete ali zamenjate tudi vogalne, čelne in stranske sidrne vrvi. Popravite ali zamenjate pa tudi ostale žične vrvi, torej celotno žično mrežo. Po končanih menjavah žičnico obvezno še napnete in poravnate. Priporočamo vam, da o vzdrževanju žičnice vodite poseben zvezek, kjer zapisujete vse zamenjave posameznih delov žičnic in tako imate vedno na razpolago podatek o tem,  kaj ste v določeni žičnici v posameznem letu obnovili. Redne obnove hmeljskih žičnic nikakor ne smete zanemariti, kajti zavedati se  morate, da si lahko s pravočasno in natančno obnovo žičnic prihranite marsikatero nevšečnost v prihodnjem letu. ...več