Hmeljarstvo

Nasvete ureja specialistka za področje hmeljarstva Irena Friškovec, ki jo lahko pokličete na telefonsko številko 03 710 17 85 ali 051 414 365. Njena e-pošta je irena.friskovec@ce.kgzs.si.Viroid CBCVd - načrt ukrepov za leto 2020
V Sloveniji se že nekaj let soočamo z zelo nevarno boleznijo hmelja, ki jo povzroča viroid CBCVd (citrus bark cracking viroid). Okužene rastline pričnejo zaostajati v rasti že prvo leto po okužbi in v nekaj letih odmrejo, kar povzroča visoke izgube pridelka hmelja. ...več


24. 4. Karantena za sezonske delavce iz tujine, navodila
Včeraj so prišli sezonski delavci iz Romunije v Slovenijo in so v karanteni na kmetijah. ...več


PREDČIŠČENJE IN NAPELJAVA POGANJKOV NA VODILA
Del odvečnih poganjkov lahko odstranimo s predčiščenjem in tako zmanjšamo število ročnih ur, ki so potrebne za napeljavo poganjkov na vodila. ...več


3.4., Sezonska delovna sila
S 3. aprilom 2020 stopi v veljavo Protokol obravnave slovenskih državljanov in tujcev, ki vstopajo v RS v času epidemije COVID-19 in se uporablja tudi za delavce iz tujih držav (sezonsko delovno silo). Vse tuje delavce, ki morajo ob prehodu meje ali v naprej, kadar gre za skupinski organiziran prevoz, oddati podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, kjer bo v Sloveniji nastanjen) se napoti v 14-dnevno karanteno. Lokacija karantene se določi v dogovoru z lokalno skupnostjo in civilno zaščito. Trenutno je v kmetijstvu največja potreba po tujih delavcih v hmeljarstvu. Podrobnosti glede prevoza in nastanitve ureja predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Ivan Oset.   Protokol se nahaja tukaj. ...več


Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin 2020
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin za leto 2020. ...več


1.4.2020, Huda zakrnelost hmelja - tudi v hmeljiščih razkužujmo!
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi v letu 2020 poziva vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo higienske ukrepe v okuženih območjih in natančno upoštevajo navodila strokovnih služb. Celotno novico si preberite tukaj. ...več


1.4.2020 - Odredbi v zvezi s sezonskimi delavci v občinah Žalec in Braslovče
Zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom sta občini Žalec in Braslovče sprejeli odredbi v zvezi s sezonskimi delavci. Odredbi si preberite tukaj: Občina Žalec Občina Braslovče Zaradi varnosti in zdravja vseh nas spoštujte navodila iz odredb!   ...več


Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO - KOPOP 2014-2020
Tukaj so na voljo Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila za obdobje 2014 - 2020. ...več


Integrirano varstvo rastlih - hmelj
Več o integriranem varstvu rastlin s poudarkom na hmelju si preberite tukaj. ...več


Viroidna zakrnelost hmelja
Več o viroidni zakrnelosti hmelja (Hop stunt viroid - HSVd) si preberite tukaj. ...več