Informacija upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev iz ne-IAKS ukrepov iz PRP 2014-2020

Poseben interventni zakon posega v procesne in materialne roke.

Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (t.j. interventni zakon), pomembno posega tudi v procesne in materialne roke. Podrobneje si preberite v tem obvestilu