Izredno dovoljenje Kabuki (naročila do vključno 29.04.2020)

Z dnem 21.04.2020 se za obdobje 120 dni dovoli omejeni promet, nadzorovana prodaja in uporaba fitofarmacevtskega sredstva (v nadaljevanju FFS) KABUKI® (vsebuje a.s. piraflufen etil 26,5 g/L).

 


KABUKI® se uporablja:

za sušenje (desikacijo) krompirjevke v jedilnem in semenskem krompirju v času, ko imajo gomolji želeno debelino ali 14 dni pred izkopom in skladiščenjem krompirja (čvrsta kožica),


za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, po 3. letu starosti vinograda, v času odganjanja koreninskih in debelnih mladic (do višine 15-20 cm) oziroma dokler le-ti ne začnejo z olesenitvijo,


za uničevanje koreninskih in debelnih poganjkov na pečkatem in koščičastem sadju, po 2.
letu starosti sadovnjak
a, v času rasti koreninskih izrastkov do višine 20 cm, oziroma dokler le-ti ne začnejo z olesenitvijo.

Več o uporabi herbicida in naročilnico je v prilogi.

Zadnji dan za naročila je 29. april 2020.