Kmetice

Društvo kmetic Ajda
Rogaška cesta 38
3240 Šmarje

število članov: 315

predsednik: Francka Javeršek
tel.: 03 / 582 40 48

strokovni sodelavec: Irena Kos
tel.: 03 / 818 30 31

 

Društvo kmečkih žena Arnika
Svibno 18 A
1433 Radeče

število članov: 78

predsednik društva: Nada Bervar
tel.: 03 / 568 10 58

strokovni sodelavec: Jožica Krašovec
tel.: 03 / 734 08 73

 

Društvo podeželskih žena Braslovče
Braslovče 22
3314 Braslovče

število članov: 32

predsednik društva: Dragica Kokovnik
tel.: 03 / 570 97 21
GSM: 031 / 343 912

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo podeželskih žena Brezno podvelka
Meža 27
2370 Dravograd

število članov: 45

predsednik društva: Lojzka Hribernik

strokovni sodelavec: Bernarda Javornik
tel.: 02 / 871 06 80

 

Društvo kmetic Celje, Štore
Trnoveljska cesta 2
3000 Celje

število članov: 45

predsednik: Danica Ferlič
tel.: 03 / 548 16 89

strokovni sodelavec: Vesna Mihalič
tel.: 03 / 490 75 84

 

Društvo kmetic Dravograd 
Meža 27
2370 Dravograd

predsednik: Tatjana Žganec
tel.: 02 / 878 47 42

strokovni sodelavec: Bernarda Ravnjak
tel.: 02 / 871 06 80

 

Društvo kmatic Dravska dolina
Meža 27
2370 Dravograd

število članov:  384

predsednik društva: Marija Omulec

strokovni sodelavec: Bernarda Javornik
tel.: 02 / 871 06 80

 

Društvo kmetic Gradišče na Kozjaku
Meža 27
2370 Dravograd

število članov: 34

predsednik društva: Maksimilijana Hartman

strokovni sodelavec: Bernarda Javornik
tel.: 02 / 871 06 80

 

Društvo kmetic Lipa
Grajski trg 1
3205 Vitanje

število članov: 38

predsednik društva: Jožica Kuzman
tel.: 03 / 577 50 93

strokovni sodelavec: Andreja Marguč Kavc
tel.: 03 / 759 18 55

 

Društvo kmetic Meta
Trnoveljska cesta 2
3000 Celje

število članov: 150

predsednik društva: Štefka Žlavs
tel.: 03 / 577 47 52

strokovni sodelavec: Vesna Mihalič
tel.: 03 / 490 75 84

 

Društvo kmetic Mežiške doline
Trg 67
2391 Prevalje

število članov: 300

predsednik društva: Anita Štriker
tel.: 02 / 822 01 09

strokovni sodelavec: Danica Onuk
tel.: 02 / 824 69 21

 

Društvo kmetic Mislinjske doline
Celjska cesta 116
2380 Slovenj Gradec

število članov: 260

predsednik: Jožica Arbiter
tel.: 02 / 885 33 33

strokovni sodelavec: Danica Onuk
tel.: 02 / 883 99 11

 

Društvo podeželskih žena Ponikva pri Žalcu
Ponikva 54 D
3310 Žalec

število članov: 50

predsednik društva: Zdenka Žager
tel.: 03 / 572 87 01
GSM: 031 / 442 317

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo podeželskih žena občine Prebold
Matke 54
3312 Prebold

število članov: 30

predsednik društva: Danica Uplaznik
tel.: 03 / 572 42 85

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo podeželskih žena Šaleška dolina
Metleče 7
3325 Šoštanj

število članov: 141

predsednik: Jožica Rotnik
tel.: 03 / 589 31 60

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 84

 

Društvo kmetic Šentjur
Drofenikova ulica 15
3230 Šentjur

število članov: 154

predsednik društva: Dragica Dobnik
tel.: 03 / 579 84 70

strokovni sodelavec: Vesna Mihalič
tel.: 03 / 490 75 87 

 

Društvo žena in deklet občine Tabor
Tabor 25
3304 Tabor

število članov: 35

predsednik društva: Mateja Kovačič
tel.: 03 / 572 55 94
GSM: 031 762 324

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo kmečkih žena Trnava Gomilsko
Trnava 5 A
3303 Gomilsko

število članov: 50

predsednik društva: Anka Trogar
tel.: 03 / 573 62 49

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo podeželskih žena Vinska gora
Lipje 28
3320 Velenje

število članov: 65

predsednik društva: Dragica Petek
tel.: 03 / 587 62 46

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80

 

Društvo kmatic Zarja
Oplotniška cesta 1
3210 Slovenske Konjice

število članov: 125

predsednik društva: Stanislava Macuh
GSM: 031 / 261 715

strokovni sodelavec: Andreja Marguč - Kavc
tel.: 03 / 759 18 55 

 

Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

število članov: 518

predsednik: Jožica Strojanšek
tel.: 03 / 583 28 76

strokovni sodelavec: Bernarda Brezovnik
tel.: 03 / 839 09 13 

 

Društvo podeželskih žena občine Žalec
Žalskega tabora 1
3310 Žalec

število članov:

predsednik društva: Tilka Drev
tel.: 03 / 570 72 58

strokovni sodelavec: Andreja Žolnir
tel.: 03 / 710 17 80