'Kmetujem - naravo varujem'

Namen operacije je zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva

 

Namen operacije je zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje in naravo s krepitvijo osveščenosti in s povečanjem usposobljenosti ljudi, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju LAS Raznolikost podeželja.

Z nizom usposabljanj in ogledov dobrih praks bomo kmetovalce na območju LAS Raznolikost podeželja:

 • usposobili za preusmeritev v ekološki način kmetovanja,
 • seznanili z biotičnim varstvom škodljivcev na kmetijskih kulturah,
 • motivirali za še bolj optimalno izvajanje tehnologij pridelave krme, gnojenja površin, skladiščenja živinskih gnojil, kar bo pripomoglo k manjši proizvodnji toplogrednih plinov in k manjšemu izpiranju hranil v podtalnico,
 • seznanili z možnostmi za čiščenje odpadnih voda na kmetiji, kar pripomore k čistejši podtalnici,
 • podučili o ločevanju nevarnih odpadkov na kmetiji in v gospodinjstvu,
 • jim predstavili možnosti za povečanje vitalnosti tal in rastlin,
 • seznanili z zmanjševanjem odpadkov v gospodinjstvih,
 • usmerili k uporabi naravnih čistil, kompostiranju in možnostih za ponovno uporabo odsluženih stvari,
 • usposobili s področja semenarstva in razmnoževanja ter cepljenja sadnih rastlin,
 • motivirali za skupnostno ohranjanje, širjenje in pridelave starih sort kulturnih rastlin,
 • seznanili z dobrimi praksami skupnostnega ohranjanja, semenarjenja in širjenja pridelave starih sort kulturnih rastlin,
 • oblikovali koncept skupnostnega ohranjanja in širjenja pridelave starih sort kulturnih rastlin na območju LAS Raznolikost podeželja.

 

 

Operacijo »Kmetujem-naravo varujem« izvaja KGZS-ZAVOD CE v sodelovanju partnerji:

 

 • Društvom kmetic Celje, Štore, ki povezuje kmetice iz občin Celje in Štore,
 • Društvom podeželskih žena Meta, ki povezuje podeželske ženske na območju občine Vojnik in
 • Društvom kmečkih žena Rosa, ki povezuje kmečke ženske na območju občine Laško.

 

 

Vrednost celotne operacije: 16.958,19

Vrednost sofinanciranja operacije: 14.362,31

Čas izvajanja:
1.april 2018 - 26. april 2019.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si