KOPOP in vstop v operacije s področja varstva narave

KOPOP ukrepi in možnosti vstopa v ukrepe s področja varstva narave in okolja

Od leta 2017 je omejen vstop v operacije ukrepa KOPOP.

V letih 2017 do 2020 se lahko še vključite v naslednje operacije:

- Posebni traviščni habitati – HAB,

- Traviščni habitati metuljev – MET,

- Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – VTR,

- Steljniki – STE,

- Vodni viri – VOD,

- Ohranjanje habitatov strmih travnikov - KRA_S50,

- Grbinasti travniki - KRA_GRB,

- Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri - KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP,

- Planinska paša - KRA_CRED in KRA_PAST,

- Visokodebelni travniški sadovnjaki - KRA_VTSA,

- Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - GEN_SOR in GEN_SEME ter,

- Ohranjanje mejic KRA_MEJ.

Pred vstopom v operacije pa prosim preverite, če izpolnjujete vstopne pogoj.

Za več informacij poprašajte svoje kmetijske svetovalce/ke ali na tel.št 041/426515 Tatjana Pevec