Agrarna ekonomika

Nasvete ureja specialistka Darija Trpin Švikart, ki jo lahko pokličete na telefonsko številko 03 490 75 89, ali 051 414 363. Njena e-pošta je darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si.05.10.2011, NAČRTOVANJE GOSPODARJENJA NA KMETIJI
S pomočjo Excelovega programa je možno izdelati za posamezno kmetijo različne načrte pridelave in jih na dohodkovni ravni med seboj primerjati. ...več