NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI

Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)).

Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik.

V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o:

Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali,

Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali

 

Izboru najpirmernejših rastlin za to območje

in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami.

Preberite več.