Navzkrižna skladnost

V Uradnem listu RS je izšla Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16, 5/18, 81/18) in v UR listu št. 38/2019 je izšla Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, kjer se v 6. členu v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »območju ohranjanja prostoživečih ptic« nadomesti z besedilom »območju Republike Slovenije«.


Kmetijski svetovalci na vašo željo pridejo na kmetijo in vam svetujejo ali imate KMG urejeno glede na predpise iz navzkrižne skladnosti.


Več informacij na tel: 041/426 515 Tatjana PevecNAVZKRIŽNA SKLADNOST IN INVAZIVNE RASTLINE
Invazivne tujerodne vrste se na kmetijskih površinah, ki so v obdelavi, največkrat pojavljajo po robovih in na delih, ki so manj primerni za kmetijsko pridelavo. Cilj je odstranjevanje in s tem preprečevanje širjenja sestojev invazivnih tujerodnih vrst, saj so te prepoznane kot ena od največjih groženj biotski pestrosti. Tujerodne vrste z invazivnim potencialom se redno odstranjuje. več o tej zahtevi si preberite v prispevku tukaj. ...več


NAVZKRIŽNA SKLADNOST in priročnik
Za lažje izvajanje zahtev iz Uredbe obstaja priročnik, ki ga kmetje lahko uporabite,  če pa kaj ne veste oziroma vam ni jasno pa lahko pokličete svetovalce iz svojega območja. Priročnik je tukaj. ...več