Nadaljnja usposabljanja - termini


V letu 2019 načrtujemo izvedbo 40 nadaljnjih usposabljanj za ravnanje s FFS za IZVAJALCE VARSTVA RASTLIN. V obdobju od septembra do decembra 2019 načrtujemo še izvedbo 17 nadaljnjih / obnovitvenih usposabljanj:

termin

lokacija

 

SEPTEMBER 2019

torek 17. september 2019

ob 9.00 uri

Gasilski dom Nazarje

Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

PROGRAM

četrtek 19. september 2019

ob 9.00 uri

Dvorana Hmezad KZ Petrovče

Petrovče 1, 3301 Petrovče

PROGRAM

torek 24. september 2019

ob 09.00 uri

Predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje (EKO)

PROGRAM

sreda 25. september 2019

ob 09.00 uri

Gostilna Kovač - Štumpfl Mihael

Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

PROGRAM

 

OKTOBER 2019

petek 04. oktober 2019

ob 9.00 uri

Gasilski dom Lokrovec

Lokrovec 57, 3000 Celje

PROGRAM

sreda 09. oktober 2019

ob 9.00 uri

KKGZ Prevalje

Trg 67, 2391 Prevalje

PROGRAM

četrtek 10. oktober 2019

ob 9.00 uri


Turistična kmetija Marguč

Draža vas 51, 3215 Loče

PROGRAM

torek 15. oktober 2019

ob 15.00 uri

Dvorana Hmezad KZ Petrovče

Petrovče 1, 3301 Petrovče

PROGRAM

četrtek 17. oktober 2019

ob 9.00 uri

Dom krajanov Podsreda

Podsreda, 3257 Podsreda

PROGRAM

torek 22. oktober 2019

ob 9.00 uri

Gasilski dom Vrh nad Laškim

Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško

četrtek 24. oktober 2019

ob 9.00 uri

Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

 

NOVEMBER 2019

torek 05. november 2019

ob 9.00 uri

Dvorana občine Šentjur pri Celju

Mestni trg 10, 3230 Šentjur

torek 05. november 2019

ob 15.00 uri

Turistična kmetija Marguč

Draža vas 51, 3215 Loče

četrtek 07. november 2019

ob 9.00 uri

Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica)

Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli

torek 12. november 2019

ob 9.00 uri

Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

četrtek 14. november 2019

ob 9.00 uri

Dvorana občine Šentjur pri Celju

Mestni trg 10, 3230 Šentjur

torek 19. november 2019

ob 9.00 uri

Dom Krajanov Topolšica

Topolšica 81a, 3326 Topolšica


Programi za posamezna usposabljanja bodo vsaj 7 dni pred izvedbo usposabljanja objavljeni na tej spletni strani. V primeru zasedenosti prostorov ali odsotnosti predavateljev bo sprememba lokacije ali termina izvedbe usposabljanja zgoraj objavljena vsaj 7 dni pred izvedbo.

V jeseni 2019 načrtujemo izvedbo 2 nadaljnjih usposabljanj za ravnanje s FFS za PRODAJALCE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV. Termina in lokaciji bosta objavljeni vsaj 30 dni pred izvedbo.

Vsi slušatelji, ki ste usposabljanja opravili pri KGZS-Zavod CE boste pred potekom veljavnosti vašega potrdila enkrat pisno povabljeni na usposabljanje. V primeru, da se na termin na katerega boste povabljeni na usposabljanje, le tega ne morete udeležiti, čim prej kontaktirajte svojega kmetijskega svetovalca, da vas bomo lahko pravočasno (pred iztekom veljavnosti vašega potrdila) usmerili na drugo bližnjo lokacijo (število udeležencev v skupini je namreč omejeno na 60 udeležencev!).