Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS).

Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

- 6 šolskih ur za prodajalce FFS,

- 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega:

Prodajalec FFS

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, novosti v zvezi z napravami za nanašanje FFS, etiketa, osebna varovalna oprema;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          novosti s posameznega strokovnega področja.

Izvajalec ukrepov varstva rastlin

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi in vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS,  varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS ter osebna varovalna oprema;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge;

-          novosti s posameznega strokovnega področja.


Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.


Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).


Obveščamo vas, da sta podjetje CONS 1 d.o.o dne 6.7.2012 in Tatjana Rupnik s.p. dne 24.7.2012 prenehala z izvajanjem strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja iz fitomedicine za izvajalce varstva rastlin oziroma prodajalce. Kako ravnati v primeru, če ste potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine pridobili pri katerem od prej omenjenih izvajalcev usposabljanj si lahko preberete TUKAJ.

Vse, ki ste usposabljanja opravili bodisi pri podjetju CONS1, d.o.o. ali Tatjani Rupnik in imate potrdilo, ki ni opremljeno z datumom veljavnosti dokumenta oz. je na izkaznici navedeno >>trajno<< oziroma >> velja do preklica<< OPOZARJAMO, da je potrebno za podaljšanje veljavnosti potrdila (skladno z Zakonom o FFS) opraviti nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS do konca leta 2014. V nasprotnem primeru boste morali imetniki izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje.

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.