Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)za leto 2016