OBVEZNO usposabljanje za vključene v ukrep dobrobit živali (DŽ)

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.

 

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

Več informacij o terminih usposabljanj na posameznih lokacijah najdete tukaj.

Gradivo za dobrobit živali: govedo in prašiči.

 
Pravno obvestilo

Avtorske pravice ima javni zavod KGZS – Zavod CE.

Vsebine, objavljene na spletnih straneh javnega zavoda KGZS – Zavoda CE, je dovoljeno pregledovati in reproducirati samo za lastne potrebe. Spreminjanje, prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje na kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja javnega zavoda KGZS – Zavoda CE je prepovedano.