Oddaja subvencijskih vlog predvidoma do 15.junija

Vaši svetovalci vas bodo pravočasno obvestili o terminu vnosa vaše vloge.

Prvotni redni rok za oddajo zbirnih vlog (6. maj 2020) bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020, točen datum pa bo sprejet s strani Evropske komisije ter objavljen tudi v slovenskih uredbah.

Zaradi razglašene epidemije in preprečevanja širjenja virusa Covid-19 je pri kmetijskih svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja, od 16. marca 2020 prekinjeno izvajanje pomoči pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Prav tako je prekinjeno tudi delo na upravnih enotah in s tem povezano urejanje GERK-ov, ki so osnova za oddajo zahtevkov na površino.

Prvotni redni rok za oddajo zbirnih vlog (6. maj 2020) bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020, točen datum pa bo sprejet s strani Evropske komisije ter objavljen tudi v slovenskih uredbah.

Svetujemo, da za točne informacije o novem roku za oddajo zbirne vloge ter ponovnem nadaljevanju izvajanja pomoči pri vnosu in oddaji zbirnih vlog, redno spremljate medije, ki povzemajo kmetijske vsebine ter tudi našo spletno stran.

Vaši svetovalci vas bodo pravočasno obvestili o terminu vnosa vaše vloge.

Za izvajanje nekaterih ukrepov kmetijske politike so določeni tudi roki, ki jih zaradi zamika oddaje zbirne vloge ali nedelovanja določenih služb ni mogoče izpolniti. To so na primer: izdelava koprološke analize, analiza tal, hitri talni ali rastlinski testi, izpolnjevanje rokov pri setvi ali sajenju zelenjadnic, … Za takšne primere bodo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravili ustrezne rešitve, ki jih je prav tako potrebno določiti s spremembo zakonodaje.

Ker boste za dokazovanje morda morali vedeti, kdaj, kaj, koliko, s čim, kje, … je bilo na kmetiji izvedeno določeno opravilo, vam svetujemo, da v tem času vodite evidence in beležite vse aktivnosti za kmetijska opravila, ki jih izvajate na površinah in z živalmi.

dr. Jernej Demšar, KGZS in vaši kmetijski svetovalci