Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS).

Skladno z omenjenim pravilnikom se osnovna usposabljanja izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanja znanja in trajajo najmanj:

- 20 šolskih ur za prodajalce FFS,

- 15 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega:

Prodajalec FFS

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, novosti v zvezi z napravami za nanašanje FFS, etiketa;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

 

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge, osebna varovalna oprema.

Izvajalec ukrepov varstva rastlin

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge, osebna varovalna oprema.


Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah kmetijske svetovalne službe, kjer so vam pri kmetijskih svetovalcih na voljo tudi dodatne informacije.

Lokacije in termini usposabljanja bodo mesec pred izvedbo objavljeni na tej strani.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri svojem kmetijskem svetovalcu. Prijava na mestu samem na dan pričetka usposabljanja JE MOŽNA LE V PRIMERU PROSTIH MEST V SKUPINI!

 

V letu 2018 načrtujemo izvedbo 3 osnovnih/začetnih usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za IZVAJALCE VARSTVA RASTLIN. Usposabljanja bodo predvidoma:

 

termin

lokacija

06.-08. marec 2018

POPOLDAN

izpit: 13. marec 2018

Sejna soba KZ Šaleška dolina

Metleče 7, 3325 Šoštanj

PROGRAM

REZULTATI

Vsi slušatelji ste uspešno opravili preverjanje znanja. Čestitamo!

20.-22. marec 2018

POPOLDAN

izpit: 26. marec 2018

Predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

PROGRAM

REZULTATI

Vsi slušatelji ste uspešno opravili preverjanje znanja. Čestitamo!

10.-12. april 2018

POPOLDAN

izpit: 16. april 2018

Sejna soba Občine Podčetrtek

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

PROGRAM

REZULTATI

Vsi slušatelji ste uspešno opravili preverjanje znanja. Čestitamo!


 

termin

lokacija

26. - 27. september 2018

DOPOLDAN

 

izpit: 02. oktober 2018

Predavalnica KGZS-Zavod Celje

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

PROGRAM

REZULTATI

Vsi slušatelji ste uspešno opravili preverjanje znanja. Čestitamo!

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO ZAKLJUČENI SKUPINI!

 

Termin

Lokacija

10. do 12. december 2018

POPOLDAN

izpit: 13. december 2018

predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 2

3000 Celje

 

 

 

 

 

 

Prijave zbiramo na izpostavah KSS KGZS-Zavoda CE ali na elektonskem naslovu iris.skerbot@ce.kgzs.si oziroma na telefonski številki 03/ 710 17 88 do zasedbe prostih mest. Prijavljeni bodo vsaj 14 dni pred izvedbo usposabljanja pisno obveščeni o podrobnostih (natančen program, lokacija,...).

V letu 2018 načrtujemo izvedbo 1 osnovnega/začetnega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za PRODAJALCE:

Termin

Lokacija

04. do 07. december 2018

DOPOLDAN

izpit: 13. december 2018

predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 2

3000 Celje

Usposabljanje bo izvedeno v primeru zadostnega števila prijav (vsaj 15 prijav).