Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS).

Skladno z omenjenim pravilnikom se osnovna usposabljanja izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanja znanja in trajajo najmanj:

- 20 šolskih ur za prodajalce FFS,

- 15 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega:

Prodajalec FFS

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, novosti v zvezi z napravami za nanašanje FFS, etiketa;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

 

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge, osebna varovalna oprema.

Izvajalec ukrepov varstva rastlin

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge, osebna varovalna oprema.


Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah kmetijske svetovalne službe, kjer so vam pri kmetijskih svetovalcih na voljo tudi dodatne informacije.

Lokacije in termini usposabljanja bodo mesec pred izvedbo objavljeni na tej strani.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri svojem kmetijskem svetovalcu. Prijava na mestu samem na dan pričetka usposabljanja JE MOŽNA LE V PRIMERU PROSTIH MEST V SKUPINI!

 

V letu 2019 načrtujemo izvedbo 3 osnovnih/začetnih usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za IZVAJALCE VARSTVA RASTLIN. Usposabljanja bodo predvidoma:

termin

Predvidene lokacije

22. do 24. januar 2019

POPOLDAN

izpit: 28. januar 2019

 

Gasilski dom Nazarje

Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

PROGRAM USPOSABLJANJA

REZULTATI

12. do 14. februar 2019

POPOLDAN

izpit: 26. februar 2019

 

Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

PROGRAM USPOSABLJANJA

REZULTATI

11. do 13. marec 2019

DOPOLDAN

izpit: 19. marec 2019

 

Predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

PROGRAM

REZULTATI


12. do 13. junij 2019

DOPOLDAN

izpit: 17. junij 2019

 

Predavalnica KGZS-Zavod CE

Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

(ZAKLJUČENA SKUPINA)

PROGRAM

REZULTATIPrijave zbiramo na izpostavah KSS KGZS-Zavoda CE ali na elektonskem naslovu iris.skerbot@ce.kgzs.si oziroma na telefonski številki 03/ 710 17 88 do zasedbe prostih mest. Prijavljeni bodo vsaj 14 dni pred izvedbo usposabljanja pisno obveščeni o podrobnostih (natančen program, lokacija,...).

V jeseni 2019 načrtujemo izvedbo 1 osnovnega/začetnega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za PRODAJALCE. Termin in lokacija usposabljanja bosta objavljena v avgustu 2019.