Ostalooktober 2018, ZATIRANJE ŠČAVJA IN NEŽELENIH ZELI NA TRAVNIKIH IN PAŠNIKIH
Mnogi pridelovalci se iz leta v leto srečujejo z vprašanjem kako se znebiti ščavja ali drugih zeli v travni ruši. ...več


17.07.2018, PELINOLISTNA AMBROZIJA
Pelinolistna ambrozija ali pelinolistna žvrklja je tujerodna invazivna rastlina s katero se srečujemo tudi v Sloveniji. Zaradi povzročanja inhalacijskih alergij predstavlja eno najpomembnejših vrst, ki jo je potrebno zatirati. V kmetijstvu vpliva na zmanjševanje pridelka žit, sončnic, koruze,..., povzroča težave pri spravilu pridelka ter na travnikih in pašnikih močno zmanjšuje kakovost krme (živina je ne mara) in kvari mlečne proizvode (priokus). ...več


TESTIRANJE NAPRAV ZA NANOS FFS v marcu in aprilu 2016
V mesecu marcu in aprilu bodo na območju delovanja KGZS-Zavod CE potekala redna letna testiranja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev. Seznam lokacij in terminov je tukaj. ...več


26.04.2012, VARUJMO ČEBELE in KORISTNE ORGANIZME
Sadno drevje je za letos že končalo s cvetenjem, cvetele pa bodo še maline, robide, jagode,… Cvetenje mnogih poljščin,  vrtnin, okrasnih rastlin, dišavnic in začimbnic, … pa je še pred nami. Hkrati z bujno rastjo in cvetenjem naših rastlin se bodo ob ugodnih vremenskih razmerah pričele pojavljati in širiti tudi različne rastlinske bolezni in škodljivci, … v naših posevkih, sadovnjakih, vinogradih,… pa bodo svoje mesto našle tudi čebele, čmrlji, koristne žuželke in pršice, … Cilj vsakega umnega pridelovalca je pridelati čim več kakovostnih pridelkov in ob tem ne ogroziti koristnih vrst v svoji okolici.   ...več


29.3.2012, VARSTVO RASTLIN NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU
V začetku decembra 2011 je bila v Uradnem listu RS št. 98/2011 objavljena Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče. Uredba poleg gnojenja, gradenj,… ureja tudi varstvo rastlin na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzel in Braslovče. Določbe, ki urejajo varstvo rastlin so se pričele uporabljati s 1. 1. 2012. ...več


11.7.2011, PELINOLISTNA AMBROZIJA
V preteklih tednih ste mnogi že opazili hitro rast pelinolistne ambrozije ob poteh, cestah, na robovih njiv,... Ker je preden ambrozija prične cveteti primeren čas za njeno zatiranje s puljenjem in uničenjem, redno košnjo,... ne bo odveč, če vas spomnimo na to alergeno rastlino. Več o njej lahko preberete na spletnih naslovih: http://www.furs.si/svn/zvr/ambrosia_osn.asp, http://www.kmetijskizavod-celje.si/9-8-2010-pelinolistna-ambrozija.     ...več


21. 8. 2009, Zatiranje ščavja in nezaželjenih zeli na travinju
Kislice oziroma topolistno ščavje, ki ga na različnih območjih imenujemo z imeni kot so šavje, barbara, kreca, krecovka,… pogosto srečamo na intenzivno oskrbovanih travnikih. Njegova prevelika zastopanost se izraža v zmanjševanju pridelka tako po količini kot tudi po kakovosti. Kaj lahko storite, preberite v nadaljevanju.     ...več