Pašništvo, travništvo, krmne rastline

Nasvete ureja specialistka mag. Tatjana Pevec, ki jo lahko pokličete na telefonsko številko 03 42 55 515, ali 041 426 515. Njena e-pošta je: tatjana.pevec@ce.kgzs.si.Varstvo domačih živali pred divjimi zvermi in varovanje kmetijskih zemljišč
Glede na težave na terenu in vedno večje populacije živali, ki nam delajo škodo na naših kmetijskih zemljiščih in pa tudi na naših živalih vam predstavljam nekaj na kratko napisnih idej kako varovati svoje premoženje in živali.Preberite več. ...več


Seno in samovžig
Košnja travinja in spravilo krme v letošnjem letu je bilo zelo oteženo, saj je čas prve košnje zaradi neugodnih vremenskih razmer zelo zamujal. pojavljajo se problemi s samovžigi in zato nekaj nasvetov. Tukaj več. ...več


2.7.2019 - Setev strniščnih dosevkov
Strniščne dosevke lahko uporabljamo za prehrano ljudi ali živali ali pa jih sejemo za podor. Z dosevkom pridelamo na isti površini dva pridelka, zato priporočamo takoj po žetvi žit setev enega izmed strniščnih dosevkov, saj je v tleh še vedno dovolj vlage, da rastline lahko vzniknejo. ...več


PAŠA IN VROČINA
V prilogi podajamo kratek nasvet kako ravnati pri paši živali pri pomanjkanju paše. TU JE PRILOGA. Poleg strokovnega dela pa morate biti pozorni tudi tisti, ki uveljavljate ukrep iz Uredbe o dobrobiti živali - govedo in drobnica, saj bo marsikje manjkalo paše in ne boste zagotovili neprekinjenega obdobja paše za govedo 120 dni in za drobnico 210 dni. Kako ukrepati piše v Uredbi. Predstavljamo vam del 21.člena uredbe 81/18 DŽ - govedo: (7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne zagotovi celotnega obdobja paše za govedo iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru: - višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe; - prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih dneh po tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019; - pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za govedo v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) sporočiti premik, ki se v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019, šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival.   Tu pa je del 27.člena uredbe DŽ - drobnica: (9) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne zagotovi celotnega obdobja paše za drobnico iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru: - višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe; - prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za eno ali več živali, daljše kot deset dni, po tem obdobju v sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019; - v primeru pogina živali ali če določeno število živali zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za drobnico, izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019.   ...več


Setev lucerne
Vedno bolj suho podnebje nas sili, da sejemo rastline, ki suho in toplo vreme lažje prenašajo. Kraljica krmnih rastlin, ki prenaša manj padavin je lucerna,  o kateri si preberite v prispevku ...več


Setev travno deteljnih mešanic (TDM) in deteljno travnih mešanic (DTM)
Kljub temu, da je poanjkanje vlage, je sedaj pravi čas za setev travno deteljnih mešanic, trav, detelj in metuljnic za zasnovo voluminozne krme. Seme bo v zemlji čakalo prvi dež in bo hitro vzniknilo in potem upamo, da ne bo predolgo zopet brez dežja in da ne bo pozebe, ko bodo mlade rastlinice že zunaj. Na njivske površine poleg žit in koruze lahko sejemo tudi krmne rastline in s tem razširimo kolobar in pestrost obroka za živali. ...več


Čas za siliranje koruze ? Kje je mlečna črta ?
Rastline koruze so zelo različne, pač odvisno kje rastejo (težka, lahka, prodnata tla, sonce, senca, vlaga,..) in zato tudi vsi NE že začeti silirat. Prvo poglejte kje se nahaja MLEČNA ČRTA na zrnju. Če je mlečna črta na 1/2 ali 2/3 zrna potem pa začnite s siliranjem. Slika z lepo vidno mlečno črto. Slika brez mlečne črte.   Tatjana Pevec ...več


Vpliv električnega pastirja na telekomunikacije
Na terenu se pojavlja  s pojavom digitalne televizije vedno več problemov pri sprejemu signala. Izmed različnih vplivov je tudi električna ograja, ki lahko moti ta signal. več o vplivu električnega pastirja si preberite v prilogi. ...več