Pašništvo, travništvo, krmne rastline

Nasvete ureja specialistka mag. Tatjana Pevec, ki jo lahko pokličete na telefonsko številko 03 42 55 515, ali 041 426 515. Njena e-pošta je: tatjana.pevec@ce.kgzs.si.Rezultati žetve koruze v letu 2018
Pozdravljeni! Sicer se tla  še niso dovolj segrela, da bi že lahko sejali koruzo, pa vseeno se je potrebno pripraviti na setev. Katero koruzo bomo izbrali izmed vseh teh različnih hibridov na trgu je zelo težka odločitev. Da bo lažje, si lahko ogledate lanske rezultate regijskih poskusov na našem zavodu. Zavedati pa se morate, da je vsako leto drugače in tudi enak hibrid koruze daje vsako leto drugačne rezultate. Rezultati poskusa s koruzo za siliranje so tukaj in rezultati koruze za zrnje so tukaj. ...več


Združenje rejcev divjadi v oborah
Združenje rejcev divjadi v oborah vas vabi na strokovno predavanje o paši in pašnikih v oborah. Vabilo. ...več


Varstvo domačih živali pred divjimi zvermi in varovanje kmetijskih zemljišč
Površine pod pašniki se na našem območju povečujejo, hkrati pa se povečuje tudi število škodnih primerov na njivskih površinah. na kratko je napisnih nekaj idej kako varovati svoje premoženje in živali.Preberite več. ...več


27.7.2018; Setev strniščnih dosevkov
Strniščne dosevke lahko uporabljamo za prehrano ljudi ali živali ali pa jih sejemo za podor. Z dosevkom pridelamo na isti površini dva pridelka, zato priporočamo takoj po žetvi žit setev enega izmed strniščnih dosevkov, saj je v tleh še vedno dovolj vlage, da rastline lahko vzniknejo. ...več


Koruza - regijska poskusa s koruzo primerno za siliranje in za zrnje
Pozdravljeni! Sicer se tla  še niso dovolj segrela, da bi že lahko sejali koruzo, pa vseeno se je potrebno pripraviti na setev. Katero koruzo bomo izbrali izmed vseh teh različnih hibridov na trgu je zelo težka odločitev. Da bo lažje, si lahko ogledate lanske rezultate regijskih poskusov na našem zavodu. Zavedati pa se morate, da je vsako leto drugače in tudi enak hibrid koruze daje vsako leto drugačne rezultate. Rezultati poskusa s koruzo za siliranje so tukaj in rezultati koruze za zrnje so tukaj.     ...več


PAŠA IN VROČINA
V prilogi podajamo kratek nasvet kako ravnati pri paši živali pri pomanjkanju paše. TU JE PRILOGA. Poleg strokovnega dela pa moramo biti pozorni tudi tisti, ki uveljavljate ukrep iz Uredbe o dobrobiti živali - govedo in drobnica, saj bo marsikje manjka paše in ne bomo zagotovili neprrekinjenega obdobja paše za govedo 120 dni in za drobnico 210 dni. Kako ukrepati piše v Uredbi in tu je samo izvleček: Tu pa je skopiran 21.člen uredbe 84/16 DŽ - govedo: (7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne zagotovi celotnega obdobja paše iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru: – višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe; – prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih dneh po tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017; – pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) sporočiti premik, ki se v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017, šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival.   Tu pa je skopiran 27.člen uredbe DŽ - drobnica: 8) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja zahtevek za DŽ drobnica, ne zagotovi celotnega obdobja paše iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru: – višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe; – prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za eno ali več živali, daljše kot deset dni, po tem obdobju v sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017; – v primeru pogina živali ali če določeno število živali zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše, izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017.     ...več


Setev lucerne
Vedno bolj suho podnebje nas sili, da sejemo rastline, ki suho in toplo vreme lažje prenašajo. Kraljica krmnih rastlin, ki prenaša manj padavin je lucerna,  o kateri si preberite v prispevku ...več


Setev travno deteljnih mešanic (TDM) in deteljno travnih mešanic (DTM)
Kljub temu, da je poanjkanje vlage, je sedaj pravi čas za setev travno deteljnih mešanic, trav, detelj in metuljnic za zasnovo voluminozne krme. Seme bo v zemlji čakalo prvi dež in bo hitro vzniknilo in potem upamo, da ne bo predolgo zopet brez dežja in da ne bo pozebe, ko bodo mlade rastlinice že zunaj. Na njivske površine poleg žit in koruze lahko sejemo tudi krmne rastline in s tem razširimo kolobar in pestrost obroka za živali. ...več


Čas za siliranje koruze ? Kje je mlečna črta ?
Rastline koruze so zelo različne, pač odvisno kje rastejo (težka, lahka, prodnata tla, sonce, senca, vlaga,..) in zato tudi vsi NE že začeti silirat. Prvo poglejte kje se nahaja MLEČNA ČRTA na zrnju. Če je mlečna črta na 1/2 ali 2/3 zrna potem pa začnite s siliranjem. Slika z lepo vidno mlečno črto. Slika brez mlečne črte.   Tatjana Pevec ...več


Vpliv električnega pastirja na telekomunikacije
Na terenu se pojavlja  s pojavom digitalne televizije vedno več problemov pri sprejemu signala. Izmed različnih vplivov je tudi električna ograja, ki lahko moti ta signal. več o vplivu električnega pastirja si preberite v prilogi. ...več