Po znanje na kmetijo

Z izdajo kataloga  DANES BO POUK NA KMETIJI in izvedbo promocijskega dne za učitelje je Kmetijsko gozdarski zavod Celje na območju Mežiške doline zaključil projekt Po znanje na kmetijo.

 

V katalogu so predstavljeni nosilci dopolnilnih dejavnosti, turistične kmetije in ostali ponudniki, ki so pripravili zanimive programe, tako za predšolske kot šolske skupine. Seveda pa se na kmetijo lahko odpravijo tudi družine  ali manjše skupine po predhodnem dogovoru. Programi so namenjeni vsem obiskovalcem podeželja na Koroškem.  

 

Namen projekta je bil povezati nosilce učnih kmetij z učitelji in vzgojitelji ter vzpostaviti prve kontakte.

 

V projektu so z izvedbo naravoslovnega dne na kmetiji  sodelovale Osnovne šole in vrtci iz Mežiške doline. Od oktobra 2011 do junija 2012 smo izvedli 9 naravoslovnih dni.  

 

Z nosilci učnih kmetij smo izvedli 6 srečanj, na katerih smo spregovorili o registraciji učne kmetije in o njihovem pomenu. S pomočjo vzgojiteljice in učiteljic smo spoznali vsebine, ki bi jih učenci lahko osvojili na kmetijah. 

Za učitelje osnovnih šol smo izvedli izobraževalni dan, v sklopu katerega so spoznali štiri kmetije na katerih lahko izpeljejo naravoslovni dan.

Prijavitelj projekta je bila Lokalna akcijska skupina za Mežiško dolino, izvajalec je bil Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Ravne na Koroškem. Partnerji so bile vse občine Mežiške doline, ki so projekt v vrednosti 15 % tudi sofinancirale.  

Več informacij o projektu lahko dobite pri vodji projekta Darji Jeriček, tel.št. 02 82 46 923, darja.jericek©ce.kgzs.si .

Vsebino kataloga si lahko ogledate tu.