Podaljšan rok za oprostitev prispevkov za kmete - 31. 5. 2020

Finančna uprava RS je objavila obvestilo o podaljšanju roka za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za marec in april do 31. 5. 2020.

 

Finančna uprava RS je včeraj objavila novico, da je rok za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov za samozaposlene, kmete in verske uslužbence, za del marca in april spet podaljšan. Tokrat je to kar 31. maj 2020 (enak skrajni rok kot pri uveljavljanju mesečnega temeljnega dohodka).

 

https://www.gov.si/novice/2020-05-14-podaljsan-rok-za-uveljavljanje-oprostitve-marcevskih-in-aprilskih-prispevkov-do-31-5-2020/

 

 

 

FURS pa je objavil tudi pojasnilo, kako bodo kmetje dokazovali zmanjšanje dohodkov, kar je pogoj tako pri oprostitvi plačila prispevkov kot tudi pri temeljnem mesečnem dohodku

 

50i. Kako bodo zmanjšanje prihodkov dokazovali kmetje?

Do temeljnega dohodka so upravičene osebe, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Upravičencem, ki ugotavljajo prihodke po pravilih o računovodenju, se prihodki določijo kot čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Prihodki bodo za take osebe razvidni neposredno iz obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 oziroma iz podrobnejših oziroma obdobnih računovodskih izkazov upravičencev.

Upravičenost do ukrepa na tej osnovi lahko izkazujejo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani kmetje, ki za celotno dejavnost svoje kmetije (tako kmetijsko kot dopolnilno dejavnost na kmetiji) vodijo knjigovodstvo in njene dohodke ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, vključno s člani kmetije, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na tej osnovi. Prav tako ukrep uveljavljanja temeljnega dohodka na taki podlagi lahko upravičijo tudi kmetje, ki so nosilci druge kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za katere ločeno vodijo knjigovodstvo ter izkazujejo dejanske prihodke in uveljavljajo dejanske ali normirane odhodke, če so se seveda pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje.

Kmetje, ki za dejavnost svoje kmetije ne vodijo knjigovodstva in njen dohodek izkazujejo na podlagi pavšalno določene davčne osnove, pa bodo lahko upravičenost do ukrepa po potrebi dokazovali na podlagi drugih razpoložljivih podatkov, kot so na primer knjigovodske evidence FADN knjigovodstva, podatki iz obračuna DDV oziroma uveljavljanja pavšalnega nadomestila DDV, za sektorje, za katere pristojno ministrstvo ugotovi izpolnjevanje pogojev za razpis finančnega nadomestila, pa tudi na podlagi samega dejstva, da pretežni del dejavnosti posameznega upravičenca predstavlja prav dejavnost sektorja v težavah po določbah 74. člena ZIUZEOP.